Amundi Funds SBI FM India Equity

Akciový - rychle rostoucí trhy ISIN: LU2716742528

Zachyťte investiční příležitosti v jedné z nejlidnatějších zemích světa

Tabulka výkonnosti k 11.07.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +18.74% +5.32% +7.87% +18.09% - - - +19.19%
Výkon p.a. - - - - - - - +36.52%

Co vám může fond přinést?

Fond usiluje o dlouhodobý kapitálový růst prostřednictvím investic do indických akcií. Manažer fondu diversifikuje složení portfolia, aby odráželo široké spektrum indické ekonomiky. Do portfolia jsou primárně zahrnuty akcie společností, u kterých se manažer fondu domnívá, že mají potenciál růstu zisku a vedení/finanční zdroje pro jeho dosažení. Investoři mohou do fondu investovat v korunách, eurech nebo dolaru. Kurz fondu je do CZK přepočten aktuálním směnným kurzem a neprobíhá zajištění měnového rizika do CZK.

Cílem fondu je překonávat referenční index MSCI India 10/40. 

Příklady Investic

Akcie společností Bharti Airtel, HDFC Bank, Infosys, Tata Consultancy services, ICICI Bank, Shree cement a další.

Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 11.07.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +18.74% +5.32% +7.87% +18.09% - - - +19.19%
Výkon p.a. - - - - - - - +36.52%
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+18.74% +0.38% - - - - - - - -

Výhody fondu

 • - Snadná a jednoduchá investice do indických akcií 

  - Přístup k investičním příležitostem, které nabízí druhá nejlidnatější země světa 

  - Podíl akcií v portfoliu může kolísat mezi 67 až 100 %

 • Cílový trh fondu je následující:

  Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Typ klienta: Neprofesionální
  Znalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.
  Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice
  Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

  Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu. 

  Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.