Amundi Funds Cash

Krátkodobá investice ISIN: LU0568620560

Atraktivní zhodnocení hotovosti v EUR

Tabulka výkonnosti k 22.03.2023

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +0.46% +0.17% +0.50% +0.71% +0.41% -0.45% -2.16% +68.28%
Výkon p.a. - - - - - -0.22% -0.44% +1.80%

Co vám může fond přinést?

Atraktivní zhodnocení hotovosti v EUR.

Finanční rezerva a konzervativní rešení v dobách velkých výkyvů na finančních trzích s dostatečně vysokou likviditou (dostupností prostředků) a nízkou hladinou kolísání.

Výkonnost fondu v EUR by se měla pohybovat nad úrovní sazby 3M Euribor (eurová tříměsíční mezibankovní nabídková sazba).

Příklady investic

Aktiva jako Vinci SA, Lymh-Moet Hennessy Louis Vuitt, ING Bank NV, BNP Paribas Fortis SA, UniCredit SPA

Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 5/10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu.

Fond je určený pro všechny investory, kteří zpravidla nechtějí podstupovat vyšší míru kolísání své investice a kladou důraz na vyšší likviditu. Cílí na mírnější zhodnocení své investice než balancovaný investor.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 22.03.2023

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +0.46% +0.17% +0.50% +0.71% +0.41% -0.45% -2.16% +68.28%
Výkon p.a. - - - - - -0.22% -0.44% +1.80%
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+0.46% -0.26% -0.82% -0.62% -0.49% -0.57% -0.44% -0.24% -0.12% +0.17%

Výhody fondu

 • - Velmi konzervativní (minimální riziko) a stabilní investice v čase. Hodnota investice kolísá v čase pouze minimálně.

  - Pouze kvalitní instrumenty s vysokým ratingem – vše důkladně analyzováno pro maximální bezpečnost.

  - Vysoká likvidita a dostupnost finančních prostředků.

  - Minimalizace kreditního i úrokového riziko.

 • Cílový trh fondu je následující:

  Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Typ klienta: Neprofesionální
  Znalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.
  Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice
  Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

  Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu. 

  Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.