Amundi Funds Cash (EUR)

Krátkodobá investice ISIN: LU0568620560

Atraktivní zhodnocení hotovosti v EUR

Tabulka výkonnosti k 27.05.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +1.54% +0.31% +0.91% +1.87% +3.63% +4.70% +2.53% +75.21%
Výkon p.a. - - - - - +2.32% +0.50% +1.86%

Co vám může fond přinést?

Atraktivní zhodnocení hotovosti v EUR.

Finanční rezerva a konzervativní rešení v dobách velkých výkyvů na finančních trzích s dostatečně vysokou likviditou (dostupností prostředků) a nízkou hladinou kolísání.

Výkonnost fondu v EUR by se měla pohybovat nad úrovní sazby 3M Euribor (eurová tříměsíční mezibankovní nabídková sazba).

Kdo může využít tento fond?

Příklady investic

Aktiva jako Vinci SA, Lymh-Moet Hennessy Louis Vuitt, ING Bank NV, BNP Paribas Fortis SA, UniCredit SPA

Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 5/10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu.

Fond je určený pro všechny investory, kteří zpravidla nechtějí podstupovat vyšší míru kolísání své investice a kladou důraz na vyšší likviditu. Cílí na mírnější zhodnocení své investice než balancovaný investor.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 27.05.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +1.54% +0.31% +0.91% +1.87% +3.63% +4.70% +2.53% +75.21%
Výkon p.a. - - - - - +2.32% +0.50% +1.86%
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
+1.54% +3.01% -0.26% -0.82% -0.62% -0.49% -0.57% -0.44% -0.24% -0.12% +0.17% +0.10% +0.51% +0.88% +0.46% +1.00% +4.32% +3.81% +2.52% +1.73% +1.70% +2.03% +3.00% +4.21% +3.79% +2.51% +3.67% +3.38% +4.19% +7.84%

Výhody fondu

 • - Velmi konzervativní (minimální riziko) a stabilní investice v čase. Hodnota investice kolísá v čase pouze minimálně.

  - Pouze kvalitní instrumenty s vysokým ratingem – vše důkladně analyzováno pro maximální bezpečnost.

  - Vysoká likvidita a dostupnost finančních prostředků.

  - Minimalizace kreditního i úrokového riziko.

 • Cílový trh fondu je následující:

  Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Typ klienta: Neprofesionální
  Znalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.
  Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice
  Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

  Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu. 

  Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.