Amundi Index MSCI North America

Akciový - vyspělé trhy ISIN: LU1049757393

Kopírujte výkonnost akcií ze Severní Ameriky, investujte do indexového fondu

Tabulka výkonnosti k 11.07.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +15.89% +4.23% +7.33% +15.98% +25.54% +47.38% +88.65% +161.80%
Výkon p.a. - - - - - +21.40% +13.54% +10.28%

Co vám může fond přinést?

Cílem fondu je replikovat složení indexu MSCI North America a index mírně překonávat při zachování minimální odchylky. 

Fond, stejně jako index MSCI North America, je složen převážně z velkých a středních společností USA a Kanady. S 715 společnostmi tento fond i index zachycuje přibližně 85% celkové hodnoty amerického i kanadského trhu.

Prostřednictvím fondu kupujete tedy téměř celý trh, nikomu nesvěřujete výběr jednotlivých titulů. Pro někoho může být nevýhodou, že fond nedokáže výrazně porazit trh, pro ostatní naopak výhodou, že díky minimálním poplatkům s ním drží krok.

Rozdíl mezi výnosy a výkonností fondu a jeho indexu by zpravidla neměla přesáhnout 2 %. Na denní bázi se manažer snaží udržovat odchylku pod 0,50 %. 

Fond je zajištěn do CZK.

Příklady Investic

Akcie společností Apple, Microsoft, Alphabet (Google), Procter Gamble, Visa, Nvidia, Nike.

Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na progresivnější zhodnocení své investice než konzervativní investor. Jsou zpravidla připraveni podstupovat vyšší míru kolísání své investice a krátkodobý pokles hodnoty pro ně není důvodem k jejímu ukončení. 

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 11.07.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +15.89% +4.23% +7.33% +15.98% +25.54% +47.38% +88.65% +161.80%
Výkon p.a. - - - - - +21.40% +13.54% +10.28%
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+15.89% +26.28% -18.32% +26.07% +16.40% +26.59% -6.66% +16.22% +8.98% -2.39%

Výhody fondu

 • - Snadná a jednoduchá investice do akcií ze Severní Ameriky

  - Nízké náklady na správu, manažerský poplatek pouze 0,13 % ročně

  Investiční produkt pro zastánce pasivního způsobu investování 

 • Cílový trh fondu je následující:

  Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Typ klienta: Neprofesionální
  Znalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.
  Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice
  Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

  Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu. 

  Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.