Amundi Index MSCI North America

Akciový - vyspělé trhy ISIN: LU1049757393

Kopírujte výkonnost akcií ze Severní Ameriky, investujte do indexového fondu

Tabulka výkonnosti k 17.04.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +13.88% +2.68% +9.97% +3.18% +5.99% +19.50% - +34.38%
Výkon p.a. - - - - - +9.32% - +6.63%

Popis fondu

Cílem fondu je replikovat složení indexu MSCI North America, a to při mírně vyšší výkonnosti a zajištění velmi nízké chyby sledování. Fond usiluje o dosažení úrovně chyby sledování, přičemž roční variabilita rozdílu ve výnosech mezi výkonností fondu a jeho indexem by neměla zpravidla přesáhnout 2 %. Na denní bázi se manažer snaží udržovat chybu sledování pod 0,50 %. 

Fond je zajištěn do CZK.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na progresivnější zhodnocení své investice než konzervativní investor. Jsou zpravidla připraveni podstupovat vyšší míru kolísání své investice a krátkodobý pokles hodnoty pro ně není důvodem k jejímu ukončení. 

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 17.04.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +13.88% +2.68% +9.97% +3.18% +5.99% +19.50% - +34.38%
Výkon p.a. - - - - - +9.32% - +6.63%
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
+13.88% -6.66% +16.22% +8.98% -2.39% +2.18% - - - -

Výhody fondu

  • - Snadná a jednoduchá investice do akcií ze Severní Ameriky

    - Nízké náklady na správu, manažerský poplatek pouze 0,15 % ročně

    - Vhodný investiční produkt pro zastánce pasivního způsobu investování