Amundi index MSCI North America

Akciový - vyspělé trhy ISIN: LU1049757393

Kopírujte výkonnost akcií ze Severní Ameriky, investujte do indexového fondu

Tabulka výkonnosti k 12.12.2018

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 3R Od založení
Výkon kumul. -2.80% -2.58% -8.61% -5.84% -3.19% +11.57% +24.39% +22.79%
Výkon p.a. - - - - - +5.63% +7.55% +4.94%

Popis fondu

Cílem fondu je replikovat složení indexu MSCI North America, a to při mírně vyšší výkonnosti a zajištění velmi nízké chyby sledování. Fond usiluje o dosažení úrovně chyby sledování, přičemž roční variabilita rozdílu ve výnosech mezi výkonností fondu a jeho indexem by neměla zpravidla přesáhnout 2 %. Na denní bázi se manažer snaží udržovat chybu sledování pod 0,50 %. 

Fond je zajištěn do CZK.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na progresivnější zhodnocení své investice než konzervativní investor. Jsou zpravidla připraveni podstupovat vyšší míru kolísání své investice a krátkodobý pokles hodnoty pro ně není důvodem k jejímu ukončení. 

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 12.12.2018

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 3R Od založení
Výkon kumul. -2.80% -2.58% -8.61% -5.84% -3.19% +11.57% +24.39% +22.79%
Výkon p.a. - - - - - +5.63% +7.55% +4.94%
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
-2.80% +16.22% +8.98% -2.39% +2.18% - - - - -

Výhody fondu

  • - Snadná a jednoduchá investice do akcií ze Severní Ameriky

    - Nízké náklady na správu, manažerský poplatek pouze 0,15 % ročně

    - Vhodný investiční produkt pro zastánce pasivního způsobu investování