Amundi index MSCI North America

Akciový - vyspělé trhy ISIN: LU0442407853

Kopírujte výkonnost akcií ze Severní Ameriky, investujte do indexového fondu

Tabulka výkonnosti k 12.12.2018

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 3R Od založení
Výkon kumul. -0.63% -2.56% -8.22% -4.97% -0.04% +18.92% +35.45% +148.39%
Výkon p.a. - - - - - +9.05% +10.64% +10.68%

Popis fondu

Cílem fondu je replikovat složení indexu MSCI North America, a to při mírně vyšší výkonnosti a zajištění velmi nízké chyby sledování. Fond usiluje o dosažení úrovně chyby sledování, přičemž roční variabilita rozdílu ve výnosech mezi výkonností fondu a jeho indexem by neměla zpravidla přesáhnout 2 %. Na denní bázi se manažer snaží udržovat chybu sledování pod 0,50 %. 

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na progresivnější zhodnocení své investice než konzervativní investor. Jsou zpravidla připraveni podstupovat vyšší míru kolísání své investice a krátkodobý pokles hodnoty pro ně není důvodem k jejímu ukončení. 

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 12.12.2018

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 3R Od založení
Výkon kumul. -0.63% -2.56% -8.22% -4.97% -0.04% +18.92% +35.45% +148.39%
Výkon p.a. - - - - - +9.05% +10.64% +10.68%
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
-0.63% +20.64% +11.26% -1.24% +11.72% +29.28% +14.51% -0.42% +14.90% -0.35%

Výhody fondu

  • - Snadná a jednoduchá investice do akcií ze Severní Ameriky

    - Nízké náklady na správu, manažerský poplatek pouze 0,15 % ročně

    - Vhodný investiční produkt pro zastánce pasivního způsobu investování