Amundi index MSCI North America

Akciový - vyspělé trhy ISIN: LU0389812347

Kopírujte výkonnost akcií ze Severní Ameriky, investujte do indexového fondu

Tabulka výkonnosti k 17.04.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +15.95% +3.02% +11.15% +6.27% +18.21% +18.99% +95.94% +234.14%
Výkon p.a. - - - - - +9.08% +14.40% +12.11%

Popis fondu

Cílem fondu je replikovat výkonnost indexu MSCI North America, a to při mírně vyšší výkonnosti a zajištění velmi nízké chyby sledování. Fond usiluje o dosažení úrovně chyby sledování, přičemž roční variabilita rozdílu ve výnosech mezi výkonností fondu a jeho indexem by neměla zpravidla přesáhnout 2 %. Na denní bázi se manažer snaží udržovat chybu sledování pod 0,50 %. 

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 17.04.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +15.95% +3.02% +11.15% +6.27% +18.21% +18.99% +95.94% +234.14%
Výkon p.a. - - - - - +9.08% +14.40% +12.11%
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
+15.95% +0.91% +5.97% +14.58% +10.01% +27.22% +23.70% +12.74% +2.92% +22.66%

Výhody fondu

  • - Snadná a jednoduchá investice do akcií ze Severní Ameriky 

    - Nízké náklady na správu, manažerský poplatek pouze 0,15 % ročně 

    - Vhodný investiční produkt pro zastánce pasivního způsobu investování