Amundi index MSCI North America

Akciový - vyspělé trhy ISIN: LU0389812347

Kopírujte výkonnost akcií ze Severní Ameriky, investujte do indexového fondu

Tabulka výkonnosti k 12.12.2018

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 3R Od založení
Výkon kumul. +4.98% -3.54% -6.19% -1.46% +3.15% +10.99% +31.05% +201.39%
Výkon p.a. - - - - - +5.35% +9.43% +11.41%

Popis fondu

Cílem fondu je replikovat výkonnost indexu MSCI North America, a to při mírně vyšší výkonnosti a zajištění velmi nízké chyby sledování. Fond usiluje o dosažení úrovně chyby sledování, přičemž roční variabilita rozdílu ve výnosech mezi výkonností fondu a jeho indexem by neměla zpravidla přesáhnout 2 %. Na denní bázi se manažer snaží udržovat chybu sledování pod 0,50 %. 

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 12.12.2018

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 3R Od založení
Výkon kumul. +4.98% -3.54% -6.19% -1.46% +3.15% +10.99% +31.05% +201.39%
Výkon p.a. - - - - - +5.35% +9.43% +11.41%
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
+4.98% +5.97% +14.58% +10.01% +27.22% +23.70% +12.74% +2.92% +22.66% +23.98%

Výhody fondu

  • - Snadná a jednoduchá investice do akcií ze Severní Ameriky 

    - Nízké náklady na správu, manažerský poplatek pouze 0,15 % ročně 

    - Vhodný investiční produkt pro zastánce pasivního způsobu investování