Amundi Funds Cash

Krátkodobá investice ISIN: LU0568621618

Bezpečné zhodnocení hotovosti v USD

Tabulka výkonnosti k 23.05.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +1.11% +0.23% +0.71% +1.36% +2.53% +4.16% +5.94% +46.57%
Výkon p.a. - - - - - +2.06% +1.16% +1.93%

Popis fondu

Alternativa ke krátkodobým termínovaným vkladům v USD, finanční rezerva a bezpečný přístav v dobách velkých výkyvů na finančních trzích s dostatečně vysokou likviditou (dostupností prostředků – peníze jsou investorovi téměř okamžitě k dispozici) a nízkou hladinou kolísání. Výkonnost fondu v USD by se měla pohybovat nad úrovní sazby 3M Libor (dolarová tříměsíční mezibankovní nabídková sazba).


Fond je určený pro všechny investory, kteří zpravidla nechtějí podstupovat vyšší míru kolísání své investice a kladou důraz na vyšší likviditu. Cílí na mírnější zhodnocení své investice než balancovaný investor.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 23.05.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +1.11% +0.23% +0.71% +1.36% +2.53% +4.16% +5.94% +46.57%
Výkon p.a. - - - - - +2.06% +1.16% +1.93%
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
+1.11% +2.14% +1.33% +0.84% +0.28% +0.19% +0.29% +0.47% +0.22% +0.31%

Výhody fondu

  • - Bezpečná (minimální riziko) a stabilní investice v čase, hodnota investice kolísá v čase pouze minimálně.

    - Pouze kvalitní instrumenty s vysokým ratingem – vše důkladně analyzováno pro max. bezpečnost.

    - Vysoká likvidita a dostupnost finančních prostředků (peníze jsou investorovi téměř okamžitě k dispozici) 

    - Aktivně řízeno (=minimalizace) kreditní i úrokové riziko.