Amundi Funds Global Bond

Dluhopisový fond ISIN: LU0557861860

Investice, která vám zajistí globální přístup na dluhopisové trhy

Tabulka výkonnosti k 25.01.2022

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -0.84% -1.31% -1.01% -0.78% -1.28% -5.79% +7.10% +51.53%
Výkon p.a. - - - - - -2.94% +1.38% +4.00%

Co vám může fond přinést?

Cílem fondu je maximalizovat celkové výnosy investice, které zahrnují úrokové výnosy, zhodnocení kapitálu a měnové zisky.

Fond využívá investic alespoň dvou třetin aktiv do cenných papírů a dluhových obligací s pevným i variabilním úrokem, emitovaných či garantovaných ze strany významných vlád států OECD nebo nadnárodních subjektů, např. Světové banky (alespoň 60 % majetku fondu), a do ostatních vysoce kvalitních dluhopisů denominovaných ve volně převoditelných měnách.

Základní měnou fondu je USD.

Všechny přestupy v rámci skupiny fondů Amundi jsou realizovány zdarma. Investor tak může měnit libovolně investiční strategii, aniž by platil jakékoliv poplatky.

Příklady investic

Především státní dluhopisy: francouzské, italské, americké, španělské, britské a další.

Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 5/10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na progresivnější zhodnocení své investice než konzervativní investor. Jsou zpravidla připraveni podstupovat vyšší míru kolísání své investice a krátkodobý pokles hodnoty pro ně není důvodem k jejímu ukončení. 

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 25.01.2022

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -0.84% -1.31% -1.01% -0.78% -1.28% -5.79% +7.10% +51.53%
Výkon p.a. - - - - - -2.94% +1.38% +4.00%
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
-0.84% -1.02% -1.96% +13.68% -0.84% -2.14% +4.62% +5.15% +16.46% -1.25%

Výhody fondu

  • - Jednoduchá a efektivní investice do portfolia světových dluhopisů.

    - Výkonnost je určena pohyby cen na dluhopisových trzích a může kolísat v čase.

    - Vysoká likvidita a dostupnost finančních prostředků.