Amundi Funds Global Bond

Dluhopisový fond ISIN: LU0557861860

Investice, která vám zajistí globální přístup na dluhopisové trhy

Tabulka výkonnosti k 11.07.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -0.85% +0.48% -0.33% -0.47% +2.90% -6.84% -9.98% +37.08%
Výkon p.a. - - - - - -3.48% -2.08% +2.45%

Co vám může fond přinést?

Cílem fondu je maximalizovat celkové výnosy investice, které zahrnují úrokové výnosy, zhodnocení kapitálu a měnové zisky.

Fond využívá investic alespoň dvou třetin aktiv do cenných papírů a dluhových obligací s pevným i variabilním úrokem, emitovaných či garantovaných ze strany významných vlád států OECD nebo nadnárodních subjektů, např. Světové banky (alespoň 60 % majetku fondu), a do ostatních vysoce kvalitních dluhopisů denominovaných ve volně převoditelných měnách.

Základní měnou fondu je USD.

Všechny přestupy v rámci skupiny fondů Amundi jsou realizovány zdarma. Investor tak může měnit libovolně investiční strategii, aniž by platil jakékoliv poplatky.

Příklady investic

Především státní dluhopisy: francouzské, italské, americké, španělské, britské a další.

Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 5/10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na progresivnější zhodnocení své investice než konzervativní investor. Jsou zpravidla připraveni podstupovat vyšší míru kolísání své investice a krátkodobý pokles hodnoty pro ně není důvodem k jejímu ukončení. 

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 11.07.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -0.85% +0.48% -0.33% -0.47% +2.90% -6.84% -9.98% +37.08%
Výkon p.a. - - - - - -3.48% -2.08% +2.45%
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
-0.85% +1.19% -10.59% -1.02% -1.96% +13.68% -0.84% -2.14% +4.62% +5.15% +16.46% -1.25% +16.28%

Výhody fondu

 • - Jednoduchá a efektivní investice do portfolia světových dluhopisů.

  - Výkonnost je určena pohyby cen na dluhopisových trzích a může kolísat v čase.

  - Vysoká likvidita a dostupnost finančních prostředků.

 • Cílový trh fondu je následující:

  Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Typ klienta: Neprofesionální
  Znalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.
  Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice
  Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

  Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu. 

  Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.