Amundi Funds Global Bond

Dluhopisový fond ISIN: LU0119133188

Investice, která vám zajistí globální přístup na dluhopisové trhy

Tabulka výkonnosti k 07.12.2023

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +1.61% +3.78% +2.93% +1.16% +0.04% -14.94% -4.78% +272.86%
Výkon p.a. - - - - - -7.77% -0.98% +4.35%

Co vám může fond přinést?

Cílem fondu je maximalizovat celkové výnosy investice, které zahrnují úrokové výnosy, zhodnocení kapitálu a měnové zisky.

Fond využívá investic alespoň dvou třetin aktiv do cenných papírů a dluhových obligací s pevným i variabilním úrokem, emitovaných či garantovaných ze strany významných vlád států OECD nebo nadnárodních subjektů, např. Světové banky (alespoň 60 % majetku fondu), a do ostatních vysoce kvalitních dluhopisů denominovaných ve volně převoditelných měnách.

Základní měnou fondu je USD.

Všechny přestupy v rámci skupiny fondů Amundi jsou realizovány zdarma. Investor tak může měnit libovolně investiční strategii, aniž by platil jakékoliv poplatky.

Příklady investic

Především státní dluhopisy: francouzské, italské, americké, španělské, britské a další.

Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 5/10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na progresivnější zhodnocení své investice než konzervativní investor. Jsou zpravidla připraveni podstupovat vyšší míru kolísání své investice a krátkodobý pokles hodnoty pro ně není důvodem k jejímu ukončení. 

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 07.12.2023

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +1.61% +3.78% +2.93% +1.16% +0.04% -14.94% -4.78% +272.86%
Výkon p.a. - - - - - -7.77% -0.98% +4.35%
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994
+1.61% -16.12% -7.97% +6.86% +11.62% -5.62% +11.40% +1.58% -5.56% +2.25% +3.19% +18.09% -9.85% +3.43% +25.26% +0.44% +5.34% +7.01% -4.13% +12.24% +18.79% +22.66% +0.97% +2.29% -6.34% +11.55% +4.12% +5.25% +18.83% -1.47%

Výhody fondu

 • - Jednoduchá investice do portfolia světových dluhopisů 

  - Výkonnost je určena pohyby cen na dluhopisových trzích a může kolísat v čase 

  - Vysoká likvidita a dostupnost finanční prostředků 

 • Cílový trh fondu je následující:

  Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Typ klienta: Neprofesionální
  Znalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.
  Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice
  Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

  Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu. 

  Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.