KBI Global Sustainable Infrastructure Fund

Akciový - vyspělé trhy ISIN: IE0000XRFNC2

Využijte strategických změn v infrastruktuře. Investujte do udržitelné vody, odpadu, energie a půdy.

Tabulka výkonnosti k 13.06.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +0.98% -0.92% +2.66% +2.53% +1.59% +0.38% - -0.33%
Výkon p.a. - - - - - +0.19% - -0.12%

Co vám může fond přinést?

Investicí do fondu „KBI Infrastructure“ se budete podílet na fungování společností působících v životně důležitých odvětvích dodávek vody, odpadu, recyklace, produkce potravin, čisté energie, dopravy a zemědělské půdy. Infrastruktura a její udržitelnost jako investiční téma rezonuje dnes mnohem silněji než kdykoliv v minulosti nejen díky klimatickým změnám, zpřísňujícím se regulacím, ale i několik dekád trvající podpoře ze strany centrálních i místních úřadů. Státní plány jako Bidenův plán klimatu a infrastruktury v USA, plány uhlíkové neutrality EU, Číny, Japonska nebo přechod na větrné elektrárny ve Velké Británii ukazují, že výdaje na infrastrukturu a udržitelný rozvoj porostou. 

Nenechte si ujít tuto investiční příležitost.

Evropští investoři zainvestovali do tohoto fondu již více než 1 miliardu EUR!

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Představení fondu v 5 minutách

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 13.06.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +0.98% -0.92% +2.66% +2.53% +1.59% +0.38% - -0.33%
Výkon p.a. - - - - - +0.19% - -0.12%
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+0.98% +0.96% -6.36% +4.40% - - - - - -

Výhody fondu

  • Stanete se nepřímo spolumajitelem hned několika desítek světových společností, jako je Vorwerk, Gladstone Land, Arcadis, Aqua America a další*, které působí v oblasti kritické infrastruktury a udržitelného rozvoje.
  • Budete se podílet na vývoji těchto společností na akciových trzích, čímž můžete získat vyšší zhodnocení než u běžných spořicích produktů.**
  • Zakládající fond dosáhl za dlouhodobou výkonnost nejvyššího, 5hvězdičkového hodnocení ratingové agentury Morningstar.**


  *Společnosti se již nemusejí v portfoliu nacházet, aktuální složení fondu najdete vždy v měsíčním komentáři **Minulá výkonnost není zárukou výkonnosti budoucí.

 • Cílový trh fondu je následující:

  Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Typ klienta: Neprofesionální
  Znalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.
  Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice
  Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

  Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu. 

  Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.