Amundi CR Balancovaný

Smíšený fond ISIN: CZ0008476033

Široce diverzifikované portfolio dluhopisových a akciových fondů

Tabulka výkonnosti k 29.02.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +3.98% +2.39% +7.64% +9.49% +16.34% +8.74% - +13.23%
Výkon p.a. - - - - - +4.28% - +3.03%

Co vám může fond přinést?

Investičním cílem fondu je dosáhnout kapitálového zhodnocení investováním převážně do diverzifikovaného portfolia investičních fondů při dosažení lepší likvidity, nižšího rizika a vyšší diverzifikace než při individuálních investicích. Poměr dluhopisů v portfoliu by se měl pohybovat kolem úrovně 60 %. Akcie by měly být zastoupeny na úrovni 40 %. Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark).

Strategie fondu je globálního charakteru a je postavena na dluhopisové a akciové části:

 • Dluhopisová část investorům zprostředkovává výnos z dluhopisů obchodovaných na vyspělých i rychle rostoucích trzích. Fond kombinuje přímé investice do českých státních dluhopisů a světových dluhopisů, Využívá především institucionálních tříd fondů Amundi. Institucionální třídy jsou dostupné typicky pro investice od 1 milionu EUR či USD a mají zhruba poloviční náklady oproti klasickým retailovým fondům.
 • Akciová část pokrývá všechny vyspělé akciové trhy (USA, Evropa, Japonsko), příležitostně vybírá akcie obchodované na rozvíjejících se trzích. Akciová část využívá investičních bloků, institucionálních fondů a ETF, které jsou vybírány primárně z rodiny fondů Amundi. Tato strategie umožňuje portfolio manažerovi velmi rychle realizovat strategické a taktické změny a využívat tak aktuálních investičních příležitostí.
 • Měnové riziko u investic v cizí měně bývá obvykle zajištěno, avšak fond může, podle aktuálního tržního výhledu, držet některé měnové pozice otevřené jako součást investiční strategie.

Fond mohou využít investoři s běžnou zkušeností s fondy kolektivního investování, kteří hledají aktivně spravované portfolio akciových a dluhopisových investic. Doporučený investiční horizont Fondu je 4 a více let.

Podílový fond Amundi CR Balancovaný vznikl splynutím následujících zaniklých fondů: Amundi CR Balancovaný - dynamický, KB Vyvážený profil, Amundi CR - dynamický fond,

Příklady investic

Investice jako: CZGB FRN 04/23 (český státní dluhopis s plovoucím kuponem), Amundu Funds US Pioneer Fund-I2 USD a další...

Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 5/10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na progresivnější zhodnocení své investice než konzervativní investor. Jsou zpravidla připraveni podstupovat vyšší míru kolísání své investice a krátkodobý pokles hodnoty pro ně není důvodem k jejímu ukončení. 

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 29.02.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +3.98% +2.39% +7.64% +9.49% +16.34% +8.74% - +13.23%
Výkon p.a. - - - - - +4.28% - +3.03%
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+3.98% +13.17% -10.07% +4.87% +2.04% - - - - -

Výhody fondu

 • - Dluhopisová složka kombinuje české státní a světové dluhopisy

  - Akciová část pokrývá všechny vyspělé akciové trhy, příležitostně vybírá akcie obchodované na rozvíjejících se trzích.

 • Cílový trh fondu je následující:

  Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Typ klienta: Neprofesionální
  Znalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.
  Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice
  Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

  Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu. 

  Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.

Složení portfolia

k 31.1.2024