CPR Global Disruptive Opportunities

Akciový - sektorově orientovaný ISIN: LU1734694620

Nejlepší fond roku 2020 a 2021 - 1. místo v soutěži Zlatá Koruna! Investice do převratných změn a inovativních společností s potenciálem exponenciálního růstu

Tabulka výkonnosti k 17.04.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +8.68% -1.10% +6.85% +20.84% +30.53% +11.14% +57.85% +84.02%
Výkon p.a. - - - - - +5.42% +9.56% +10.10%

Co vám může fond přinést?

Unikátní fond zkráceně CPR Disruptive, investuje do akcií společností, které mění pravidla hry díky převratným inovacím. Společností, které mění životní styl i spotřební zvyky, definují nové pracovní postupy a výrobní a komunikační procesy. Tzv. disruptivní/převratná inovace je fenomén nezávislý na ekonomických podmínkách či tržních změnách, jde o změnu, novinku, která je natolik revoluční, že se stane běžným standardem. Výkonnost fondu může být tak mnohem více robustnější a stálejšího charakteru.  

Fond investuje do společností, které vytváří megatrendy produkující nezávislý růst, změnu zaběhlého nebo nový trh (např. Google, Paypal, CISCO, Siemens), tedy silné hráče. Jedná se tak o jak typické inovátorské firmy, tak firmy, které jsou na trhu již desítky let a změnily svůj původní obchodní model, aby se staly leadery v oblasti inovací.

Šíření inovací se zároveň díky globalizaci a technologickému pokroku neustále zrychluje a tržby těchto společností rostou až 3x rychleji než trh (zdroj CPR AM). Zatímco televizi trvalo získat 50 mil. uživatelů 13 let, Facebooku 3,5 roku, Instagramu už jen 6 měsíců a hře Pokemon Go pouhých 19 dní. Výběr firem je založen na kvalitativní a de-korelační analýze (nezávislosti), kdy se vybírá ze 4 hlavních oblastí: digitální technologie, průmysl 4.0 (robotizace, automatizace), zdravotnictví a obnovitelné zdroje.

Fond je zajištěn do CZK.

Příklady Investic

Akcie společností Salesforce COM, Marvell Technologies, Solaredge Technologies inc., Uber Technologies inc., Twilio inc. a další.

Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 5/10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu.


Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Video: Zhlédněte krátké představení fondu

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 17.04.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +8.68% -1.10% +6.85% +20.84% +30.53% +11.14% +57.85% +84.02%
Výkon p.a. - - - - - +5.42% +9.56% +10.10%
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+8.68% +30.85% -33.79% +7.20% +41.76% +40.42% -7.43% -1.07% - -

Výhody fondu

 • - Tematický fond se silným zaměřením na sektory související s celosvětovým fenoménem převratných inovací

  - Převratné inovace se šíří samovolně, nezávisle -> způsobují nezávislý a až 3x rychlejší růst firem než běžný trh, mají vyšší potenciál výkonnosti, který nezávisí nutně na ekonomických či tržních změnách a nemusí být jimi tolik vychýlen

  - Jedinečný – fond nemá konkurenta co se tématu týče i vzhledem k vysoké diverzifikaci díky 4 sektorovém přístupu (vyšší sektorová diverzifikace snižuje rizikovost)

  - 2 typy firem: klasické inovátorské firmy (zaměřené jen na inovace) a firmy, které působí na trhu několik desítek let, reinvestují a jsou leadery v oblasti inovací v některých svých specializacích x nejedná se o malé start-upy

  - Precizní výběr cca 80 firem do portfolia, založen na kvalitativní a dekorelační analýze, s detailní pak analýzou trendů pomáhá světové vyhlášená auditorská firma Deloitte

   

  Podívejte se i na další videa

  Produktové video:

  Video teaser:

 • Čtyři zásadní megatrendy na které se fond zaměřuje:

 • Cílový trh fondu je následující:

  Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Typ klienta: Neprofesionální
  Znalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.
  Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice
  Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

  Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu. 

  Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.