KB Peněžní trh

Krátkodobá investice ISIN: CZ0008472529

Tabulka výkonnosti k 13.12.2018

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 3R Od založení
Výkon kumul. +0.44% +0.01% +0.18% +0.32% +0.28% -0.37% -0.58% +6.19%
Výkon p.a. - - - - - -0.18% -0.19% +0.51%

Popis fondu

Aktivně spravovaný fond peněžního trhu s cílenou dobou investování kolem 6 měsíců. Výkonnost fondu je dána vývojem krátkých úrokových sazeb v ekonomice. Fond nakupuje české státní dluhopisy, podnikové a kreditní dluhopisy a volnou hotovost ukládá na bankovní depozita. Splatnost jednotlivých aktiv nesmí přesáhnout hranici 2 let. Fond se dokáže rychle přizpůsobit novému úrokovému prostředí. Pokud se například úrokové sazby zvyšují, výkonnost fondu by se měla s odstupem času zvyšovat. Fond je zatížen jen minimálními náklady. Cílem fondu je dosáhnout vyššího zhodnocení, než je úrok na krátkodobých termínovaných účtech.

Fond je určený pro všechny investory, kteří zpravidla nechtějí podstupovat vyšší míru kolísání své investice a kladou důraz na vyšší likviditu. Cílí na mírnější zhodnocení své investice než balancovaný investor.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 13.12.2018

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 3R Od založení
Výkon kumul. +0.44% +0.01% +0.18% +0.32% +0.28% -0.37% -0.58% +6.19%
Výkon p.a. - - - - - -0.18% -0.19% +0.51%
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
+0.44% -0.81% -0.20% -0.01% -0.21% -0.04% +0.39% +0.10% +0.41% +1.58%

Výhody fondu

  • - Jedna z nejbezpečnějších investic na českém trhu, riziko investice je velmi nízké. 

    - Fond se dokáže velmi rychle přizpůsobit novému úrokovému prostředí

    - Citlivost fondu na změny úrokových sazeb je velmi nízká  

    - Výkonnost fondu je dána vývojem krátkodobých úrokových sazeb 

    - Velmi nízké náklady na správu

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
B-Účty v bankách UCBanky 51.09%
A-Krátkodobé pohledávky UCAPoh 28.95%
ST.DLUHOP. 1,5/19 CZ0001003834 7.72%
ST.DLUHOP. 0,00/2019 CZ0001004717 3.82%
ST.DLUHOP. 5,00/19 CZ0001002471 3.22%
ITALY 0,1 1/4 15/04/19 IT0005177271 2%
ITALY 4 1/4 02/01/19 IT0003493258 1.76%
C-Devizové účty UCZBanky 0.82%
21412800 SPP 13T 14/09 CZ0001005599 0.15%
20712797 SPP 26T 08/06 CZ0001005557 0.15%