Amundi CR Krátkodobý

Krátkodobá investice ISIN: CZ0008472529

Vytvořte si likvidní rezervu. Zhodnoťte své prostředky v krátkodobém horizontu.

Tabulka výkonnosti k 25.01.2022

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +0.06% +0.06% +0.17% +0.07% -0.14% +0.20% +1.22% +7.79%
Výkon p.a. - - - - - +0.10% +0.24% +0.50%

Co vám může fond přinést?

Nejméně rizikový fond z korunových fondů v naší nabídce.

Výkonnost fondu je ovlivněna vývojem úrokových sazeb v české ekonomice a cenou dluhopisů s velmi krátkou splatností. Fond se dokáže rychle přizpůsobit novému úrokovému prostředí, reaguje pozitivně na růst úrokových sazeb. Fond je zatížen jen minimálními náklady.

Cílem fondu je dosáhnout vyššího zhodnocení, než je úročení na krátkodobých termínovaných vkladech.

Příklady investic

Fond investuje převážně do tuzemských termínovaných vkladů.

Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 5/10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu či na stránkách fondu v záložce „TOP 10“.

Fond je určený pro všechny investory, kteří zpravidla nechtějí podstupovat vyšší míru kolísání své investice a kladou důraz na vyšší likviditu. Cílí na mírnější zhodnocení své investice než balancovaný investor.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 25.01.2022

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +0.06% +0.06% +0.17% +0.07% -0.14% +0.20% +1.22% +7.79%
Výkon p.a. - - - - - +0.10% +0.24% +0.50%
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
+0.06% -0.25% +0.47% +1.22% +0.44% -0.81% -0.20% -0.01% -0.21% -0.04%

Výhody fondu

  • - Riziko investice patří k nejnižším na trhu

    - Fond reaguje pozitivně na růst úrokových sazeb

    - Výkonnost fondu je dána vývojem krátkodobých úrokových sazeb a cen dluhopisů s velmi krátkou splatností

    - Velmi nízké náklady na správu

    - Vhodné řešení pro diverzifikaci krátkodobé rezervy

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
tuzemské termínované vklady TV 38.31%
41706242 P ČNB 52T 4000 mld 18/06 CZ0001006308 29.25%
SD Float 04/23 CZ0001003123 10.7%
SD 0,1 17/04/22 CZ0001005946 5.59%
SD 0,45 10/25/23 CZ0001004600 4.92%
SG MONE TRESO - C FR0010248013 4.19%
SD 4,7 09/12/22 CZ0001001945 3.36%
tuzemské bankovní účty BU 2.52%
BANCO SANTANDER FLOAT 05/01/23 XS1608362379 0.59%
ČR, 1,25%/25 CZ0001005870 0.45%
k 31.12.2021