Amundi CR Krátkodobý (dříve "KB Peněžní trh")

Krátkodobá investice ISIN: CZ0008472529

Tabulka výkonnosti k 20.02.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +0.14% +0.09% +0.14% +0.37% +0.56% -0.02% -0.64% +6.34%
Výkon p.a. - - - - - -0.01% -0.10% +0.51%

Popis fondu

Nejbezpečnější korunový fond v naší nabídce. Výkonnost fondu je ovlivněna vývojem úrokových sazeb v ekonomice a cenou dluhopisů s velmi krátkou splatností. Fond se dokáže rychle přizpůsobit novému úrokovému prostředí, reaguje pozitivně na růst úrokových sazeb. Fond je zatížen jen minimálními náklady. Cílem fondu je dosáhnout vyššího zhodnocení, než je úročení na krátkodobých termínovaných účtech.

Fond je určený pro všechny investory, kteří zpravidla nechtějí podstupovat vyšší míru kolísání své investice a kladou důraz na vyšší likviditu. Cílí na mírnější zhodnocení své investice než balancovaný investor.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 20.02.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +0.14% +0.09% +0.14% +0.37% +0.56% -0.02% -0.64% +6.34%
Výkon p.a. - - - - - -0.01% -0.10% +0.51%
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
+0.14% +0.44% -0.81% -0.20% -0.01% -0.21% -0.04% +0.39% +0.10% +0.41%

Výhody fondu

  • - Jedna z nejbezpečnějších investic na českém trhu, riziko investice je velmi nízké. 

    - Fond se reaguje pozitivně na růst úrokových saezb

    - Výkonnost fondu je dána vývojem krátkodobých úrokových sazeb a cen dluhopisů s velmi krátkou splatností

    - Velmi nízké náklady na správu

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
B-Účty v bankách UCBanky 50.35%
A-Krátkodobé pohledávky UCAPoh 28.88%
ST.DLUHOP. 1,5/19 CZ0001003834 9.53%
ST.DLUHOP. 0,00/2019 CZ0001004717 3.63%
ST.DLUHOP. 5,00/19 CZ0001002471 3.06%
ITALY 0,1 1/4 15/04/19 IT0005177271 1.88%
ITALY 4 1/4 02/01/19 IT0003493258 1.65%
AMUNDI CASH CORPORATE-IC-C FR0010251660 0.97%
D-Ostatní aktiva UCAk 0.04%
C-Devizové účty UCZBanky 0%