Amundi CR Krátkodobý (dříve "KB Peněžní trh")

Krátkodobá investice ISIN: CZ0008472529

Vytvořte si likvidní rezervu. Zhodnoťte své prostředky v krátkodobém horizontu.

Tabulka výkonnosti k 23.01.2020

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +0.08% +0.09% +0.28% +0.59% +1.24% +1.74% +0.72% +7.58%
Výkon p.a. - - - - - +0.87% +0.14% +0.57%

Popis fondu

Nejméně rizikový fond z korunových fondů v naší nabídce.

Výkonnost fondu je ovlivněna vývojem úrokových sazeb v české ekonomice a cenou dluhopisů s velmi krátkou splatností. Fond se dokáže rychle přizpůsobit novému úrokovému prostředí, reaguje pozitivně na růst úrokových sazeb. Fond je zatížen jen minimálními náklady.

Cílem fondu je dosáhnout vyššího zhodnocení, než je úročení na krátkodobých termínovaných vkladech.

Fond je určený pro všechny investory, kteří zpravidla nechtějí podstupovat vyšší míru kolísání své investice a kladou důraz na vyšší likviditu. Cílí na mírnější zhodnocení své investice než balancovaný investor.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 23.01.2020

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +0.08% +0.09% +0.28% +0.59% +1.24% +1.74% +0.72% +7.58%
Výkon p.a. - - - - - +0.87% +0.14% +0.57%
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
+0.08% +1.22% +0.44% -0.81% -0.20% -0.01% -0.21% -0.04% +0.39% +0.10%

Výhody fondu

  • - Riziko investice patří k nejnižším na trhu

    - Fond reaguje pozitivně na růst úrokových sazeb

    - Výkonnost fondu je dána vývojem krátkodobých úrokových sazeb a cen dluhopisů s velmi krátkou splatností

    - Velmi nízké náklady na správu

    - Vhodné řešení pro diverzifikaci krátkodobé rezervy

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
tuzemské termínované vklady TV 47.82%
ČNB 0,00 31/07/20 CZ0001005755 29.36%
tuzemské bankovní účty BU 10.88%
SD Float 12/2020 CZ0001004113 4.06%
SD Float 04/23 CZ0001003123 3.16%
ITALY 1,65 23/04/20 IT0005012783 1.62%
ITALY 4,5 01/02/20 IT0003644769 1.15%
ST.DLUHOP. 0,45/23 CZ0001004600 0.61%
AMUNDI CASH CORPORATE-IC-C FR0010251660 0.6%
ST.DLUHOP. 0,75/21 CZ0001005367 0.38%
k 31.12.2019