KB Krátkodobý

Krátkodobá investice ISIN: CZ0008472529

Vytvořte si likvidní rezervu. Zhodnoťte své prostředky v krátkodobém horizontu.

Tabulka výkonnosti k 29.02.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +0.96% +0.45% +1.45% +2.93% +6.06% +11.29% +13.11% +20.32%
Výkon p.a. - - - - - +5.50% +2.50% +1.09%

Co vám může fond přinést?

Nejméně rizikový fond z korunových fondů v naší nabídce.

Výkonnost fondu je ovlivněna vývojem úrokových sazeb v české ekonomice a cenou dluhopisů s velmi krátkou splatností. Fond se dokáže rychle přizpůsobit novému úrokovému prostředí, reaguje pozitivně na růst úrokových sazeb. Fond je zatížen jen minimálními náklady.

Cílem fondu je dosáhnout vyššího zhodnocení, než je úročení na krátkodobých termínovaných vkladech.

Příklady investic

Fond investuje převážně do tuzemských termínovaných vkladů.

Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 5/10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu či na stránkách fondu v záložce „TOP 10“.

Fond je určený pro všechny investory, kteří zpravidla nechtějí podstupovat vyšší míru kolísání své investice a kladou důraz na vyšší likviditu. Cílí na mírnější zhodnocení své investice než balancovaný investor.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 29.02.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +0.96% +0.45% +1.45% +2.93% +6.06% +11.29% +13.11% +20.32%
Výkon p.a. - - - - - +5.50% +2.50% +1.09%
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
+0.96% +6.03% +4.34% -0.25% +0.47% +1.22% +0.44% -0.81% -0.20% -0.01% -0.21% -0.04% +0.39% +0.10% +0.41% +1.58% +2.93%

Výhody fondu

 • - Riziko investice patří k nejnižším na trhu

  - Fond reaguje pozitivně na růst úrokových sazeb

  - Výkonnost fondu je dána vývojem krátkodobých úrokových sazeb a cen dluhopisů s velmi krátkou splatností

  - Velmi nízké náklady na správu

  - Řešení pro diverzifikaci krátkodobé rezervy

 • Cílový trh fondu je následující:

  Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Typ klienta: Neprofesionální
  Znalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.
  Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice
  Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

  Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu. 

  Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
tuzemské termínované vklady TV 47.4%
Vklad u ČNB prostřednictvím banky CZ0001006936 34.28%
zahraniční termínované vklady TVZah 4.05%
ST.DLUHOP. Float 22/10/24 CZ0001006498 3.44%
SD Float 11/2027 CZ0001004105 3.24%
SD 2,4 09/17/25 CZ0001004253 1.89%
ST.DLUHOP. 1,25%/25 CZ0001005870 1.76%
ST.DLUHOP. 0 12/12/24 CZ0001006167 1.27%
SD 1,00 26/06/26 CZ0001004469 0.95%
ST.DLUHOP. 6 26/02/26 CZ0001006506 0.84%
k 31.1.2024