KB Privátní správa aktiv 4 - Tematická

Smíšený fond ISIN: CZ0008473162

Kombinace stability (české státní dluhopisy) a potenciálu tematických investic na akciových trzích

Tabulka výkonnosti k 29.02.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +4.73% +3.80% +10.83% +10.12% +14.12% +4.48% +15.24% +67.74%
Výkon p.a. - - - - - +2.22% +2.88% +3.61%

Co vám může fond přinést?

Investiční strategie fondu se opírá o dva pilíře.

Dominantním pilířem je akciová složka, která využívá aktuálních trendů v oblasti tematických investic a soustředí se na investice do fondů předních světových správců (např. BNP, Pictet, CPR, Robeco a Amundi).* Akciová složka tak nabídne možnost investovat do nejzajímavějších investičních témat (technologie, robotika, voda, klimatické změny, materiály atd.), bez nutnosti abyste museli hledat kompromisy a rozhodovat se, jestli u Vás vítězí kybernetická bezpečnost nebo vzácnost vody, portfolio manažer vybírá to nejlepší za Vás. Váha akciové složky kolísá s ohledem na tržní situaci v intervalu 60 % - 80 %. Neutrální alokace je 70 %. 

Druhým pilířem fondu je dluhopisová složka, která je tvořena českými státními dluhopisy. Váha dluhopisové složky v celkovém portfoliu kolísá s ohledem na situaci na kapitálových trzích v intervalu 10 % - 30 %. Neutrální alokace je 20 %. Zbytek portfolia tvoří nástroje peněžního trhu, jejichž podíl představuje 0% - 15 % portfolia, při neutrální alokace 10 %.

Příklady investic

České státní dluhopisy, Robeco FinTech, Polar Capital Healthcare Opportunities, iShares EURO STOXX 50 či BNP Paribas Climate Impact a další.*

*Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 5/10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu nebo vždy v záložce „TOP 10“ pod grafem.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 29.02.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +4.73% +3.80% +10.83% +10.12% +14.12% +4.48% +15.24% +67.74%
Výkon p.a. - - - - - +2.22% +2.88% +3.61%
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
+4.73% +10.68% -15.26% +13.54% -5.38% +15.10% -9.98% +8.03% +6.76% -0.13% +1.62% +11.13% +13.18% -7.99% +8.65%

Výhody fondu

 • - Jasně definovaná investiční strategie – investor má jasnou představu o tom, kde a kam jsou jeho prostředky investovány díky benchmarkové strategii, portfoliomanažer se nemůže příliš odchýlit od definovaného benchmarku a rozhodnout se například, že bude ignorovat americké nebo české akcie

  - Současné využití potenciálu vyspělých i rozvíjejících se trhů – akciové investice jsou realizovány na nejdůležitějších akciových trzích (USA, Japonsko, západní Evropa) a akciových trzích střední a východní Evropy

  - Diverzifikace / rozložení rizika - důležitou součástí portfolia jsou investice do českých státních dluhopisů, které patří mezi nejvyhledávanější investice v období růstu nervozity na finančních trzích. Tyto investice tak přirozeně zmírňují případný pokles u akciové části portfolia.

  - Nižší náklady - abychom snížili správu využíváme v portfoliu ETF (pasivně řízené investiční fondy)

 • Cílový trh fondu je následující:

  Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Typ klienta: Neprofesionální
  Znalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.
  Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice
  Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

  Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu. 

  Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
JP MORGAN FUNDS-JPM GLOBAL HEALTHCARE LU0432979887 8.94%
tuzemské bankovní účty BU 8.5%
1ST SENTIER GLOBAL LISTED INFR. FUND IE00BK8FXL82 6.23%
Fidelity Funds - Global Technology Fund - Y ACC USD LU1560650563 6.17%
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund I-ACC-EUR LU1550163023 5.76%
FRANKLIN TEMPLETON INV. FUNDS-TECHNOLOGY FUND LU0626261944 5.48%
Guinness Asset Management - Sustainable Energy Fund IE00BFYV9N97 5.23%
CPR Invest Hydrogen I2 EUR Cap LU2389406211 4.27%
ROBECOSAM SMART MATERIALS EQUITIES LU2145464934 4.25%
ST.DLUHOP. 6 26/02/26 CZ0001006506 4.05%
ST.DLUHOP. 1,75 06/23/32 CZ0001006233 3.96%
ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS LU0936248318 3.59%
NATIXIS - THEMATICS SAFETY FUND USD LU1923621723 3.31%
SD 2 1/2 08/28 CZ0001003859 3.2%
SD 2,4 09/17/25 CZ0001004253 3.19%
BNP PARIBAS AQUA - EUR LU1165135952 3.18%
CPR INVEST - FOOD FOR GENERATIONS LU1989763344 3.1%
SD 2.00 10/2033 CZ0001005243 2.8%
SD 0.95 05/15/30 CZ0001004477 2.79%
CANDRIAM EQ L ROBOTICS INNOVATIVE TECHNOLOGY LU1502282806 2.57%
ROBECO GLOBAL FINTECH LU1700711580 2.26%
DWS Invest Global Agribusiness TFC Cap LU1663901848 1.74%
DWS INV-GL REAL ES SC-FC LU0507268786 1.7%
SD 2,75 07/23/29 CZ0001005375 1.26%
ST.DLUHOP. 1,25%/25 CZ0001005870 1.26%
ČEZ, a.s. CZ0005112300 0.74%
Ostatní pohledávky UCAPOH 0.4%
GETBACK SA PLGTBCK00297 0.07%
k 31.1.2024