CPR Global Silver Age

Akciový - sektorově orientovaný ISIN: LU1425272355

Celosvětový fenomén stárnutí populace a dlouhodobě vyšší zisky

Tabulka výkonnosti k 02.12.2021

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +19.67% -4.74% -1.40% +6.99% +22.79% +20.99% +51.63% +48.81%
Výkon p.a. - - - - - +9.99% +8.68% +7.49%

Co vám může fond přinést?

Akciový tematický fond, který čerpá z celosvětového tématu stárnutí populace a zvyšujícího se podílu bohatých starších lidí, kteří si chtějí užívat co nejdéle. Investuje tak převážně do společností zaměřených na výrobky a služby pro starší generaci. Společností, které mají dlouhodobě vyšší zisky i růst tržeb (Factsheet, 2017).

Vybraná odvětví jsou z hlediska spotřeby více stabilní (např. léky kupujeme vždy, ať je jakákoliv úroveň našeho příjmu). Senioři (post-produktivní generace) jsou zároveň nejbohatší demografickou skupinou vůbec a „stříbrná ekonomika“ je vedle americké jedna z nejsilnějších (v USA tvoří až 60% spotřeby). Celkově ve fondu najdeme společnosti z několika různých odvětví: od zahrádkářství přes automobily po správu majetku a cestovní ruch např. Ve středu všeho je starší, relativně bohatý člověk, který chce zůstat mladý a užívat si nabyté bohatství co nejvíce.

Fond je zajištěn do CZK.

Příklady investic

Akcie společností Netflix inc., Procter Gamble, Comcast Corp - Class A, Roche HLDG AG - Genuss, Vivendi SA a další.

Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 5/10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Video: Zhlédněte krátké představení fondu

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 02.12.2021

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +19.67% -4.74% -1.40% +6.99% +22.79% +20.99% +51.63% +48.81%
Výkon p.a. - - - - - +9.99% +8.68% +7.49%
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
+19.67% -0.76% +26.17% -7.06% +5.29% +1.49% - - - -

Výhody fondu

 • - Trend stárnutí - trvalý, zrychlující se, celosvětový – trvalý růst investice, Evropa stárne již od 70. Let, i v ČR roste mnohem rychleji podíl starší generace vs. mladé

  - Jedinečný – fond nemá konkurenta co se do tématu a velikosti týče

  - Růst podílu obyvatel v post-produktivním věku patří mezi nejvýznamnější světová témata, v mnoha zemích pak starší obyvatelstvo významně převyšuje mladší populaci

  - Post-produktivní generace je zároveň nejbohatší vůbec

  - Bohatství starších obyvatel se také neustále zvyšuje a tím roste i poptávka po sektorech, na které se fond zaměřuje

  - Stabilní investice – nižší citlivost na vychýlení hospodářskými útlumy vzhledem k stabilní spotřebě určitých sektorů (např. léků), zároveň i tím, že počet zákazníků (starších lidí) neustále roste

  - Firmy zaměřené na stříbrnou ek. mají průměrně vyšší zisky i růst tržeb, zároveň čelí nižšímu riziku (statisticky dokázáno, Zdroj: Factset, 1996-2014)

  - Fond se neustále adaptuje, velmi aktivní investiční přístup, reaguje na tržní změny

  SEKTORY

  - 8 hlavních sektorů

  - Více než 615 možných akciových titulů

  - Trend stárnutí populace je trvalého charakteru

  - Stáří jako nová fáze života – sektory: volný čas, automobily

  - Menší závislost na ekonomickém cyklu (např. léky kupují lidé vždy)