CPR Global Silver Age

Akciový - sektorově orientovaný ISIN: LU1291158233

Vydělávejte na celosvětovém fenoménu stárnutí populace.

Tabulka výkonnosti k 11.10.2018

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 3R Od založení
Výkon kumul. +1.50% -5.57% -2.42% +5.42% +2.38% +12.49% +13.36% +17.50%
Výkon p.a. - - - - - +6.06% +4.27% +5.46%

Popis fondu

Fond dosahuje trvalého růstu investice skrze zaměření na firmy z odvětví využívajících celosvětového stálého a zrychlujícího se fenoménu stárnutí populace (tzv. stříbrné ekonomiky).

Vybraná odvětví jsou z hlediska spotřeby více stabilní (např. léky kupujeme vždy, ať je jakákoliv úroveň našeho příjmu). Senioři (post-produktivní generace) jsou zároveň nejbohatší demografickou skupinou vůbec – „stříbrná ekonomika“ je tak vedle americké jedna z nejsilnějších a v USA tvoří až 60% spotřeby. Ve středu všeho je starší, relativně bohatý člověk, který chce zůstat mladý
a užívat si nabyté bohatství co nejvíce

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Video: Shlédněte krátké představení fondu

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 11.10.2018

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 3R Od založení
Výkon kumul. +1.50% -5.57% -2.42% +5.42% +2.38% +12.49% +13.36% +17.50%
Výkon p.a. - - - - - +6.06% +4.27% +5.46%
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
+1.50% +6.47% -1.87% +10.80% - - - - - -

Výhody fondu

 • - Trend stárnutí - trvalý, zrychlující se, celosvětový – trvalý růst investice, Evropa stárne již od 70. Let, i v ČR roste mnohem rychleji podíl starší generace vs. mladé

  - Jedinečný – fond nemá konkurenta co se do tématu a velikosti týče

  - Růst podílu obyvatel v post-produktivním věku patří mezi nejvýznamnější světová témata, v mnoha zemích pak starší obyvatelstvo významně převyšuje mladší populaci

  - Post-produktivní generace je zároveň nejbohatší vůbec

  - Bohatství starších obyvatel se také neustále zvyšuje a tím roste i poptávka po sektorech, na které se fond zaměřuje

  - Stabilní investice – nižší citlivost na vychýlení hospodářskými útlumy vzhledem k stabilní spotřebě určitých sektorů (např. léků), zároveň i tím, že počet zákazníků (starších lidí) neustále roste

  - Firmy zaměřené na stříbrnou ek. mají průměrně vyšší zisky i růst tržeb, zároveň čelí nižšímu riziku (statisticky dokázáno, Zdroj: Factset, 1996-2014)

  - Fond se neustále přizpůsobuje, velmi aktivní investiční přístup, reaguje na tržní změny

  SEKTORY

  - 8 hlavních sektorů

  - Více než 615 možných akciových titulů

  - Trend stárnutí populace je trvalého charakteru

  - Stáří jako nová fáze života – sektory: volný čas, automobily

  - Menší závislost na ekonomickém cyklu (např. léky kupují lidé vždy)