CPR Global Silver Age

Akciový - sektorově orientovaný ISIN: LU1291158233

Celosvětový fenomén stárnutí populace a dlouhodobě vyšší zisky

Tabulka výkonnosti k 13.06.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +7.29% +0.11% +0.41% +6.68% +5.15% +8.16% +30.70% +56.38%
Výkon p.a. - - - - - +4.00% +5.50% +5.27%

Co vám může fond přinést?

Akciový tematický fond, který čerpá z celosvětového tématu stárnutí populace a zvyšujícího se podílu bohatých starších lidí, kteří si chtějí užívat co nejdéle. Investuje tak převážně do společností zaměřených na výrobky a služby pro starší generaci. Společností, které mají dlouhodobě vyšší zisky i růst tržeb (Factsheet, 2017).

Vybraná odvětví jsou z hlediska spotřeby více stabilní (např. léky kupujeme vždy, ať je jakákoliv úroveň našeho příjmu). Senioři (post-produktivní generace) jsou zároveň nejbohatší demografickou skupinou vůbec a „stříbrná ekonomika“ je vedle americké jedna z nejsilnějších (v USA tvoří až 60% spotřeby). Celkově ve fondu najdeme společnosti z několika různých odvětví: od zahrádkářství přes automobily po správu majetku a cestovní ruch např. Ve středu všeho je starší, relativně bohatý člověk, který chce zůstat mladý a užívat si nabyté bohatství co nejvíce.

Příklady investic

Akcie společností Netflix inc., Procter Gamble, Comcast Corp - Class A, Roche HLDG AG - Genuss, Vivendi SA a další.

Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 5/10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Video: Zhlédněte krátké představení fondu

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 13.06.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +7.29% +0.11% +0.41% +6.68% +5.15% +8.16% +30.70% +56.38%
Výkon p.a. - - - - - +4.00% +5.50% +5.27%
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+7.29% -0.72% -10.09% +23.04% +0.02% +23.64% -7.30% +6.47% -1.87% +10.80%

Výhody fondu

 • - Trend stárnutí - trvalý, zrychlující se, celosvětový – trvalý růst investice, Evropa stárne již od 70. Let, i v ČR roste mnohem rychleji podíl starší generace vs. mladé

  - Jedinečný – fond nemá konkurenta co se do tématu a velikosti týče

  - Růst podílu obyvatel v post-produktivním věku patří mezi nejvýznamnější světová témata, v mnoha zemích pak starší obyvatelstvo významně převyšuje mladší populaci

  - Post-produktivní generace je zároveň nejbohatší vůbec

  - Bohatství starších obyvatel se také neustále zvyšuje a tím roste i poptávka po sektorech, na které se fond zaměřuje

  - Stabilní investice – nižší citlivost na vychýlení hospodářskými útlumy vzhledem k stabilní spotřebě určitých sektorů (např. léků), zároveň i tím, že počet zákazníků (starších lidí) neustále roste

  - Firmy zaměřené na stříbrnou ek. mají průměrně vyšší zisky i růst tržeb, zároveň čelí nižšímu riziku (statisticky dokázáno, Zdroj: Factset, 1996-2014)

  - Fond se neustále přizpůsobuje, velmi aktivní investiční přístup, reaguje na tržní změny

  SEKTORY

  - 8 hlavních sektorů

  - Více než 615 možných akciových titulů

  - Trend stárnutí populace je trvalého charakteru

  - Stáří jako nová fáze života – sektory: volný čas, automobily

  - Menší závislost na ekonomickém cyklu (např. léky kupují lidé vždy)

 • Cílový trh fondu je následující:

  Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Typ klienta: Neprofesionální
  Znalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.
  Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice
  Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

  Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu. 

  Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.