Amundi CR - Sporokonto

Krátkodobá investice ISIN: CZ0008475407

Konzervativní řešení pro krátkodobou investici

Tabulka výkonnosti k 23.03.2023

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +1.77% +1.00% +1.69% +3.41% +3.97% +0.36% +0.95% +4.20%
Výkon p.a. - - - - - +0.18% +0.19% +0.31%

Co vám může fond přinést?

Dluhopisový fond určený pro konzervativní investory a spíše krátkodobou investici.

Cílem fondu je dosáhnout vyššího zhodnocení než na běžném spořícím účtu, a to prostřednictvím investic do nástrojů peněžního trhu a dluhopisů s krátkou dobou splatnosti.

Příklady investic

Nástroje peněžního a dluhopisového trhu - české státní dluhopisy, firemní dluhopisy a dluhopisy zemí eurozóny.

Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 5/10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu.

Fond je určený pro všechny investory, kteří zpravidla nechtějí podstupovat vyšší míru kolísání své investice a kladou důraz na vyšší likviditu. Cílí na mírnější zhodnocení své investice než balancovaný investor.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 23.03.2023

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +1.77% +1.00% +1.69% +3.41% +3.97% +0.36% +0.95% +4.20%
Výkon p.a. - - - - - +0.18% +0.19% +0.31%
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+1.77% +1.07% -3.25% +0.52% +1.51% -0.77% -0.86% +0.20% +0.07% +0.26%

Výhody fondu

 • - Fond určený pro konzervativní investory s krátkodobým horizontem.

  - Cílem fondu je dosáhnout vyššího zhodnocení než na běžném spořícím účtu

  - Investice fondu směřují do nástrojů peněžního trhu a dluhopisů s krátkou dobou splatnosti.

 • Cílový trh fondu je následující:

  Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Typ klienta: Neprofesionální
  Znalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.
  Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice
  Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

  Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu. 

  Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.

Složení portfolia

k 28.2.2023