Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A

Akciový - rychle rostoucí trhy ISIN: CZ0008474632

"Využijte investičního potenciálu firem ze střední a východní Evropy (CEE)."

Tabulka výkonnosti k 17.04.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +5.43% +2.23% +8.00% +15.77% +41.34% +41.18% +29.53% +34.94%
Výkon p.a. - - - - - +18.82% +5.31% +3.28%

Co vám může fond přinést?

Fond vyhledává investiční příležitosti zejména na akciových trzích střední a východní Evropy (CEE). Má-li investor zájem investovat do domácích českých firem a podpořit českou ekonomiku, případně se zajímá o růstový potenciál ekonomik východního bloku, je fond správnou volbou. 

Rozvíjející se trhy mají jako jedny z mála ještě možnost solidního růstového potenciálu vzhledem k tomu, že ekonomiky nejsou na svém vrcholu (potenciálu) a země jsou tedy podinvestovány. Zhodnocení investic zde tak může být mnohem vyšší než u vyspělých ekonomik, kde je ekonomický růst již jen minimální. Fond zároveň investuje do odvětví, které jsou známy pro své konkurenční výhody a neotřesitelnost, např. energie, telekomunikace, těžba – firmy často vlastní distribuční síť (elektrické vedení apod.) či vzácný zdroj (doly) a jen těžko je tak může ohrozit nová firma vstupující na trh.

Příklady investic

Akcie společností Erste Bank, OTP Bank, PKO Bank, ČEZ, PKN Orlen 

Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 5/10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu či přímo na stránce fondu v „TOP 10“.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 17.04.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +5.43% +2.23% +8.00% +15.77% +41.34% +41.18% +29.53% +34.94%
Výkon p.a. - - - - - +18.82% +5.31% +3.28%
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+5.43% +43.34% -20.09% +13.86% -11.04% +16.14% -14.49% +12.60% +8.80% -9.32%

Výhody fondu

 • - Orientace na domácí trhy a rozvojový potenciál východní Evropy, Ruska a Turecka.

  - Rozvíjející se trhy mají vyšší ekonomický růst než vyspělé země, a tak i mnohem vyšší potenciál zhodnocení investic.

  - Portfolio složené z firem z odvětví s přirozenými (vlastnictví zdroje) či umělými (monopoly, licence na dodávky energie apod.) konkurenčními výhodami a tedy těžko otřesitelnými z hlediska nové konkurence.

  - Zároveň vybraná odvětví méně kolísají a poptávka po nich neustále stoupá (se zvyšující se ekonomickou/životní úrovní v zemi roste nejvíce poptávka právě po těchto službách).

  - Flexibilní a adaptabilní – diverzifikace mezi zeměmi se mění na základě politických a ekonomický změn.

  - Diverzifikace do více rozvíjejících se zemí zároveň umožňuje nižší riziko a plné využití růstového potenciálu rozvíjejících se zemí.

 • Cílový trh fondu je následující:

  Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Typ klienta: Neprofesionální
  Znalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.
  Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice
  Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

  Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu. 

  Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
ERSTE BANK AT0000652011 11.8%
PKO BANK POLSKI SA PLPKO0000016 8.23%
OTP BANK RT HU0000061726 7.74%
BANK PEKAO SA PLPEKAO00016 7.26%
TAURON POLSKA ENERGIA SA PLTAURN00011 4.31%
LPP SA PLLPP0000011 4.26%
ČEZ, a.s. CZ0005112300 4.18%
BANCA TRANSILVANIA ROTLVAACNOR1 3.75%
tuzemské bankovní účty BU 3.69%
POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A. PLPKN0000018 3.52%
k 31.3.2024