Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa

Akciový - rychle rostoucí trhy ISIN: CZ0008474632

Využijte investičního potenciálu firem ze střední a východní Evropy, včetně Ruska a Turecka.

Tabulka výkonnosti k 13.12.2018

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 3R Od založení
Výkon kumul. -11.99% -0.01% +2.21% -3.61% -10.96% -1.29% +11.14% -2.23%
Výkon p.a. - - - - - -0.65% +3.58% -0.57%

Popis fondu

Fond vyhledává investiční příležitosti zejména na akciových trzích střední a východní Evropy, včetně Ruska a Turecka. Pokud tak investor má zájem investovat do domácích českých firem a podpořit českou ekonomiku, případně se zajímá o růstový potenciál jedné z největších ekonomik světa Ruska, je fond správnou volbou.

Rozvíjející se trhy (Rusko, Turecko, východ Evropa) mají jako jedny z mála ještě možnost solidního růstového potenciálu vzhledem k tomu, že ekonomiky nejsou na svém vrcholu (potenciálu) a země jsou tedy podinvestovány. Zhodnocení investic zde tak může být mnohem vyšší než u vyspělých ekonomik, kde je ekonomický růst již jen minimální. Fond zároveň investuje do odvětví, které jsou známy pro své konkurenční výhody a neotřesitelnost, např. energie, telekomunikace, těžba – firmy často vlastní distribuční síť (elektrické vedení apod.) či vzácný zdroj (doly) a jen těžko je tak může ohrozit nová firma vstupující na trh.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 13.12.2018

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 3R Od založení
Výkon kumul. -11.99% -0.01% +2.21% -3.61% -10.96% -1.29% +11.14% -2.23%
Výkon p.a. - - - - - -0.65% +3.58% -0.57%
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
-11.99% +12.60% +8.80% -9.32% - - - - - -

Výhody fondu

 • - Orientace na domácí trhy a rozvojový potenciál východní Evropy, Ruska a Turecka.

  - Rozvíjející se trhy mají vyšší ekonomický růst než vyspělé země, a tak i mnohem vyšší potenciál zhodnocení investic.

  - Portfolio složené z firem z odvětví s přirozenými (vlastnictví zdroje) či umělými (monopoly, licence na dodávky energie apod.) konkurenčními výhodami a tedy těžko otřesitelnými z hlediska nové konkurence.

  - Zároveň vybraná odvětví méně kolísají a poptávka po nich neustále stoupá (se zvyšující se ekonomickou/životní úrovní v zemi roste nejvíce poptávka právě po těchto službách).

  - Flexibilní a adaptibilní – diverzifikace mezi zeměmi se mění na základě politických a ekonomický změn.

  - Diverzifikace do více rozvíjejících se zemí zároveň umožňuje nižší riziko a plné využití růstového potenciálu rozvíjejících se zemí.

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
ERSTE GROUP BANK AT0000652011 5.36%
D-Ostatní aktiva UCAk 5.31%
B-Účty v bankách UCBanky 4.95%
LUKOIL ADR US69343P1057 4.5%
ČEZ CZ0005112300 4.18%
SBERBANK OF RUSSIA-ADR US80585Y3080 3.99%
BANK PEKAO SA PLPEKAO00016 2.99%
GAZPROM OAO - ADR US3682872078 2.97%
DO AND CO AG (TRY) AT0000818802 2.91%
POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A. PLPKN0000018 2.76%