Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A

Akciový - rychle rostoucí trhy ISIN: CZ0008474632

"Využijte investičního potenciálu firem ze střední a východní Evropy, včetně Ruska a Turecka."

Tabulka výkonnosti k 24.09.2021

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +16.69% +2.63% +8.04% +17.65% +33.44% +9.34% +21.15% +14.52%
Výkon p.a. - - - - - +4.56% +3.91% +2.04%

Co vám může fond přinést?

Fond vyhledává investiční příležitosti zejména na akciových trzích střední a východní Evropy, včetně Ruska a Turecka. Pokud tak investor má zájem investovat do domácích českých firem a podpořit českou ekonomiku, případně se zajímá o růstový potenciál jedné z největších ekonomik světa Ruska, je fond správnou volbou.

Rozvíjející se trhy (Rusko, Turecko, východ Evropa) mají jako jedny z mála ještě možnost solidního růstového potenciálu vzhledem k tomu, že ekonomiky nejsou na svém vrcholu (potenciálu) a země jsou tedy podinvestovány. Zhodnocení investic zde tak může být mnohem vyšší než u vyspělých ekonomik, kde je ekonomický růst již jen minimální. Fond zároveň investuje do odvětví, které jsou známy pro své konkurenční výhody a neotřesitelnost, např. energie, telekomunikace, těžba – firmy často vlastní distribuční síť (elektrické vedení apod.) či vzácný zdroj (doly) a jen těžko je tak může ohrozit nová firma vstupující na trh.

Příklady investic

Akcie společností Gazprom, Sberbank of Russia, CD Projekt SA, ČEZ, Erste Bank, Avast, Lukoil

Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 5/10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu či přímo na stránce fondu v „TOP 10“.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 24.09.2021

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +16.69% +2.63% +8.04% +17.65% +33.44% +9.34% +21.15% +14.52%
Výkon p.a. - - - - - +4.56% +3.91% +2.04%
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
+16.69% -11.04% +16.14% -14.49% +12.60% +8.80% -9.32% - - -

Výhody fondu

 • - Orientace na domácí trhy a rozvojový potenciál východní Evropy, Ruska a Turecka.

  - Rozvíjející se trhy mají vyšší ekonomický růst než vyspělé země, a tak i mnohem vyšší potenciál zhodnocení investic.

  - Portfolio složené z firem z odvětví s přirozenými (vlastnictví zdroje) či umělými (monopoly, licence na dodávky energie apod.) konkurenčními výhodami a tedy těžko otřesitelnými z hlediska nové konkurence.

  - Zároveň vybraná odvětví méně kolísají a poptávka po nich neustále stoupá (se zvyšující se ekonomickou/životní úrovní v zemi roste nejvíce poptávka právě po těchto službách).

  - Flexibilní a adaptabilní – diverzifikace mezi zeměmi se mění na základě politických a ekonomický změn.

  - Diverzifikace do více rozvíjejících se zemí zároveň umožňuje nižší riziko a plné využití růstového potenciálu rozvíjejících se zemí.

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
OTP BANK RT HU0000061726 9.41%
ERSTE BANK AT0000652011 8.89%
tuzemské bankovní účty BU 7.68%
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA PLPZU0000011 5.23%
ČEZ, a.s. CZ0005112300 4.93%
Komerční banka, a.s. CZ0008019106 4.88%
POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A. PLPKN0000018 4.88%
MOL MAGYAR OLAJ HU0000153937 4.02%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA GDR US66980N2036 3.8%
BANK PEKAO SA PLPEKAO00016 3.29%
k 31.8.2021