CPR Invest - Défensive

Smíšený fond ISIN: LU1203018533

Investujte bez omezení – plné využití investičních příležitostí napříč všemi zeměmi, sektory i aktivy.

Tabulka výkonnosti k 24.01.2022

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -0.44% -0.35% -0.34% +0.57% +1.12% +0.78% -1.26% -3.42%
Výkon p.a. - - - - - +0.39% -0.25% -0.51%

Co vám může fond přinést?

Zcela flexibilní fond, který plně využívá potenciál trhu a rychle reaguje na tržní změny prostřednictvím investic do všech dostupných tříd aktiv. Primárně pro klienty disponující EUR. 

Fond nemá žádná omezení, co se týče výběru aktiv a diverzifikace – může investovat do jakékoliv země, sektoru, akcie, dluhopisu, měny, komodity a tím tak nejlépe reagovat na trh a maximálně využít aktuální témata a příležitosti. Díky flexibilnímu přístupu v dlouhodobém období poskytuje i vyšší stálost výnosů. Vysoká diverzifikace fondu a flexibilita zároveň umožňuje ochranu před rizikem. Jediné riziko, kterému reálně fond čelí je systematické (tedy pokud jdou všechny trhy/aktiva dolů), ostatní je schopen eliminovat skrze změny ve strategii na základě detailních analýz a předpovědí. Fondy CPR Invest se mohou pochlubit nejvyšším pětihvězdičkovým hodnocením Morningstar. V porovnání s fondy s podobnou investiční strategií porážejí 80 % své konkurence.

Příklady Investic

Akcie AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF - EUR, AMUNDI US ESG LD ETF, CPR EUROLAND PREMIUM - I a další...

Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na progresivnější zhodnocení své investice než konzervativní investor. Jsou zpravidla připraveni podstupovat vyšší míru kolísání své investice a krátkodobý pokles hodnoty pro ně není důvodem k jejímu ukončení. 

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 24.01.2022

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -0.44% -0.35% -0.34% +0.57% +1.12% +0.78% -1.26% -3.42%
Výkon p.a. - - - - - +0.39% -0.25% -0.51%
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
-0.44% +1.92% -0.87% +4.00% -6.24% +0.15% +2.37% -3.95% - -

Výhody fondu

 • - Neomezené investiční možnosti – napříč všemi trhy a aktivy, bez jakýchkoliv regionálních, sektorových a kapitalizačních omezení = maximální využití tržních příležitostí

  - Univerzální řešení pro investory v EUR 

  - Flexibilita a široká diverzifikace zároveň umožňuje stálý výnos a ochranu před rizikem

  - Rychlá reakce na změny na finančních trzích 

  - Téměř 20 let historie, prokazatelné výsledky 

  - Detailní analýzy a předpovědi ke všem možným scénářům – pokrytí všech specifických rizik, fond čelí pouze systematickému riziku (celkovému selhání všech trhů)

  - Nejvyšší pětihvězdičkové hodnocení od společnosti Morningstar 

  - V porovnání s fondy s podobnou investiční strategií porážejí 80 % své konkurence