Krátkodobé investice

Krátkodobé investice charakterizuje vysoká likvidita, doporučená délka investice 1 až 2 roky, nízké riziko a provázanost s úrokovými sazbami. Jsou alternativou ke spořícím účtům.

Aktuální úrokové sazby na českém trhu se propisují do výkonnosti krátkodobých fondů

Vyšší sazby ČNB se okamžitě odráží v růstu tržních sazeb (pomocí úložek u ČNB) a dluhopisových výnosech (nákup za nižší cenu s vyšším výnosem). Podívejte se na hodnoty hrubého výnosu do splatnosti vybraných fondů:

Konzervativní fond Amundi CR Krátkodobý KB Privátní správa aktiv 1 Fond Privátního úrokového výnosu
Hrubý výnos do splatnosti listopad 2020* 0,14 % 0,24 % 0,27 %
Hrubý výnos do splatnosti listopad 2021* 2,30 %** 2,57 % 2,92 %
Hrubý výnos do splatnosti listopad 2022* 6,50 % 6,30 % 6,77 %
Hrubý výnos do splatnosti listopad 2023**
6,50 % 5,80 % 6,00 %

Poznámka:

*Hrubý výnos do splatnosti zobrazuje aktuální očekávanou výnosnost portfolia, která nezohledňuje náklady spojené se správou fondu. Detailní informaci k nákladům spojeným se správou fondu naleznete v příloze Sdělení klíčových informací u konkrétního fondu. 

**Ve výnosu u ACR Krátkodobý byl již částečně započten poplatek spojený s rezolučním fondem ke konci roku 2023. 

Celkový výnos portfolia může být ovlivněn i dalšími faktory jako např. dodatečným výnosem plynoucím ze zajištění cizoměnnových pozic, vývojem úrokových sazeb, změnou kreditní kvality držených instrumentů a dalšími faktory.  Uvedené údaje jsou platné k okamžiku zveřejnění a mohou se kdykoli měnit v důsledku změn tržních podmínek a úprav investic v portfoliu fondu.


Doporučované fondy z této kategorie jsou zobrazeny tmavě modře.Fondy Datum Měna NAV/PL Riziko Inv.
horiz.
Výnos
12M
Výnos
2R
Výnos
5R
Amundi CR Krátkodobý 06.12.2023 CZK 1,1872 1 6 měsíců+ +5.93% +10.15% +11.80% Porovnat
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů 06.12.2023 CZK 1,0770 2 3 roky+ +6.95% +7.69% - Porovnat
KB Privátní správa aktiv 1 - Úroková 06.12.2023 CZK 1,1001 2 2 roky+ +6.20% +6.55% +5.89% Porovnat
Amundi CR - Sporokonto 06.12.2023 CZK 1,6733 2 1 rok+ +5.62% +6.08% +5.37% Porovnat
Amundi Funds Cash (EUR) 06.12.2023 EUR 100,3900 1 3 měsíce+ +2.86% +2.44% +0.49% Porovnat
Amundi Funds Cash (USD) 06.12.2023 USD 116,5500 1 3 měsíce+ +5.28% +6.58% +10.34% Porovnat

Cílový trh pro výše uvedené fondy je následující:

Stupeň rizika: Naleznete výše v tabulce ve sloupci Riziko a v dokumentu Sdělení klíčových informací

Doporučená délka investice: Naleznete výše v tabulce ve sloupci Inv. horizont a v dokumentu Sdělení klíčových informací

Typ klienta: Neprofesionální

Znalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.

Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice.

Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků.

Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu.

Výjimku z výše uvedeného tvoří následující fondy: AMUNDI CR PRIVATE EQUITY 4 - A CZK (C), AMUNDI CR PRIVATE EQUITY 5 - A CZK (C), KB PRIVATE EQUITY (C), KB PRIVATE EQUITY 2 (C), KB PRIVATE EQUITY 3 (C), KB REALITNI FOND (C), KBPB BOND STRATEGY PREMIUM (C), KBPB BOND STRATEGY PRIVATE (C), KBPB EQUITY STRATEGY - PREMIUM (C), KBPB EQUITY STRATEGY - PRIVATE (C), PI SOLUTIONS - AMUNDI REALTI - K CZK Hgd (C), REALITNI FOND KB 2 - A (C), REALITNI FOND KB 2 - D (D), REALITNI FOND KB 3 - A (C), REALITNI FOND KB 3 - D (D) a REALITNI FOND KB 4. Tyto fondy jsou určeny pro klienty s obecnou znalostí podílových fondů a se zkušenostmi s investováním do podílových fondů.

Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi v rámci investičního dotazníku.