Krátkodobé investice

Krátkodobé investice charakterizuje vysoká likvidita, doporučená délka investice 1 až 2 roky, nízké riziko a provázanost s úrokovými sazbami. Jsou alternativou ke spořícím účtům.

Aktuální růst sazeb na českém trhu zvyšuje výnosy u krátkodobých fondů

ČNB pokračuje ve zvedání úrokových sazeb a při posledním zasedáním zvýšila úrokové sazby na 5,00 %. Vyšší sazby ČNB se okamžitě odráží v růstu tržních sazeb (pomocí úložek u ČNB) a dluhopisových výnosech (nákup za nižší cenu s vyšším výnosem). Aktuální data hrubého výnosu do splatnosti vybraných fondů (k 25.04.2022):

Konzervativní fond Amundi CR krátkodobý KB Privátní správa aktiv 1 Fond Privátního úrokového výnosu
Hrubý výnos do splatnosti listopad 2020 0,14 % 0,24 % 0,27 %
Hrubý výnos do splatnosti listopad 2021* 2,30 %** 2,57 % 2,92 %
Hrubý výnos do splatnosti únor 2022* 4,42 % 4,96 % 5,01 %

Poznámka:

*Hrubý výnos do splatnosti zobrazuje aktuální očekávanou výnosnost portfolia, která nezohledňuje náklady spojené se správou fondu. Detailní informaci k nákladům spojeným se správou fondu naleznete v příloze Sdělení klíčových informací u konkrétního fondu. 

**Ve výnosu u ACR Krátkodobý je již částečně započten poplatek spojený s rezolučním fondem ke konci roku 2021. 

Celkový výnos portfolia může být ovlivněn i dalšími faktory jako např. dodatečným výnosem plynoucím ze zajištění cizoměnnových pozic, vývojem úrokových sazeb, změnou kreditní kvality držených instrumentů a dalšími faktory.  Uvedené údaje jsou platné k okamžiku zveřejnění a mohou se kdykoli měnit v důsledku změn tržních podmínek a úprav investic v portfoliu fondu.


Doporučované fondy z této kategorie jsou zobrazeny tmavě modře.Fondy Datum Měna NAV/PL Riziko Inv.
horiz.
Výnos
12M
Výnos
2R
Výnos
5R
Amundi CR Krátkodobý 25.05.2022 CZK 1,0890 1 6 měsíců+ +1.08% +0.82% +2.51% Porovnat
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů 25.05.2022 CZK 0,9800 2 2 roky+ -3.16% -4.16% - Porovnat
KB Privátní správa aktiv 1 - Úroková 25.05.2022 CZK 1,0095 2 2 roky+ -3.65% -4.30% -4.94% Porovnat
Amundi CR - Sporokonto 25.05.2022 CZK 1,5446 1 1 rok+ -3.57% -4.46% -3.83% Porovnat
Amundi Funds Cash 24.05.2022 EUR 97,6000 1 3 měsíce+ -0.86% -1.52% -3.10% Porovnat
Amundi Funds Cash 25.05.2022 USD 109,3100 1 3 měsíce+ -0.03% +0.33% +6.43% Porovnat