Amundi Funds China Equity

Akciový - rychle rostoucí trhy ISIN: LU1882445569

Využjte potenicál, který nabízí rychle se rozvíjející čínský trh

Tabulka výkonnosti k 13.06.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +4.71% -5.63% +5.00% +5.38% -9.90% -23.39% -18.42% +38.94%
Výkon p.a. - - - - - -12.47% -3.99% +2.30%

Co vám může fond přinést?

Čína, Hongkong a Tchaj-wan se staly zeměmi, se kterými je třeba počítat. Jejich hospodářský růst výrazně zrychlil díky domácím i zahraničním investicím a akcelerující spotřebě domácností. Naším cílem je identifikovat společnosti, které mají prospěch z této expanze.

Fond investuje minimálně dvě třetiny svých aktiv do akcií společností, které mají sídlo nebo vykonávají podstatnou část své činnosti v rámci území Velké Číny, tedy Číny, Hongkongu a Tchaj-wanu.

Příklady Investic

Akcie společností Tencent Holdings, JD COM inc., CNOOC, China gas holdings a další.

Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 13.06.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +4.71% -5.63% +5.00% +5.38% -9.90% -23.39% -18.42% +38.94%
Výkon p.a. - - - - - -12.47% -3.99% +2.30%
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
+4.71% -22.09% -16.75% -18.05% +29.73% +22.40% -15.99% +31.50% - +4.59% +19.41% +4.64% +19.05% -19.73% +11.79%

Výhody fondu

 • - Velmi snadná a jednoduchá investice do akcií čínských firem.

  - Investice jsou realizovány v rámci území Velké Číny, tedy Číny, Hongkongu a Tchaj-wanu.

  - Prokazatelné výsledky, více jak 10 let historie fondu.

 • Cílový trh fondu je následující:

  Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Typ klienta: Neprofesionální
  Znalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.
  Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice
  Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

  Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu. 

  Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.