Amundi Funds Equity Emerging World

Akciový - rychle rostoucí trhy ISIN: LU1049754457

Když rozvíjející se trhy začnou růst, může to být opravdu rychlost. V procentním vyjádření nejsou dvojciferná čísla výjimkou. Můžete být u toho.

Tabulka výkonnosti k 20.02.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +9.41% +2.91% +7.54% +0.83% -14.68% +2.52% - -4.65%
Výkon p.a. - - - - - +1.25% +8.24% -1.00%

Popis fondu

Fond nabízí investorům možnost investovat do rychle rostoucích trhů (Asie, Evropa, Amerika, Afrika) a profitovat tak z jejich silného růstového potenciál. Fond investuje minimálně dvě třetiny svého majetku do akcií z rychle rostoucích trhů. Investiční strategie kombinuje tři zdroje výkonnosti: (i) geografickou alokaci - výběr pozic podle země; (ii) sektorovou alokaci – výběr akcií do portfolia podle odvětví; (iii) výběr nejatraktivnějších titulů v rámci sektoru a země. Cílem fondu je překonávat v dlouhodobém horizontu (5 let a více) výkonnost srovnávacího indexu MSCI Emerging Markets Free. 

Fond je zajištěn do CZK.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 20.02.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +9.41% +2.91% +7.54% +0.83% -14.68% +2.52% - -4.65%
Výkon p.a. - - - - - +1.25% +8.24% -1.00%
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
+9.41% -17.92% +24.52% +5.27% -13.62% -6.24% - - - -

Výhody fondu

  • - Jednoduchá investice do globálního portfolia akcií obchodovaných na rozvíjejících se trzích

    - Podíl akcií v portfoliu může kolísat mezi 67 až 100 % 

    - Možnost dlouhodobého zhodnocení kapitálu.