Amundi Fund Solutions - Balanced

Smíšený fond ISIN: LU1121646696

Komplexní vyvážené investiční řešení kombinující to nejlepší od světových správců

Tabulka výkonnosti k 12.06.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +4.83% +0.63% +1.45% +7.20% +11.18% +14.27% +27.69% +88.92%
Výkon p.a. - - - - - +6.90% +5.01% +4.82%

Co vám může fond přinést?

Vyvážené investiční  řešení, které pod sebou slučuje nejlepší akciové a dluhopisové investiční fondy Amundi a ostatních světových správců (např. Blackrock, Goldman Sachs, JP Morgan).

Jedním fondem získáte celé portfolio fondů a aktiv. Akcie jsou zastoupeny v rozmezí  35 % až 65 %. Zbytek tvoří méně riziková aktiva - především dluhopisy. Díky vysoké diverzifikaci (různorodosti a počtu) aktiv ve fondu se snižuje i celkové riziko investice.

Portfolio manažeři zároveň aktivně mění poměr rizikových aktiv v rámci daného rozmezí 35 - 65 % dle situace na finančních trzích. Fond tak má větší prostor pro přizpůsobení a využití tržních příležitostí.

Proč Amundi Fund Solutions - Balanced?:

 • Vyvážený poměr akcií a dluhopisů, podíl na světových firmách i pravidelný příjem z dluhopisů
 • Jedním fondem získáte více než 1000 různých aktiv
 • Flexibilita fondu: reakce na trh a využití tržních příležitostí

Příklady Investic

Akciové a dluhopisové fondy Amundi a ostatních světových správců jako: BlackRock, Goldman Sachs, J.P. Morgan a další.

Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 5/10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu. Detailní měsíční komentář zahrnujíící vývoj na trzích, výkonnost a aktivitu ve fondu naleznete zde.

Poslechněte si podcast s John O'Toolem, ředitelem AF Solutions:


Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na progresivnější zhodnocení své investice než konzervativní investor. Jsou zpravidla připraveni podstupovat vyšší míru kolísání své investice a krátkodobý pokles hodnoty pro ně není důvodem k jejímu ukončení. 

Video - Amundi Fund Solutions

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 12.06.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +4.83% +0.63% +1.45% +7.20% +11.18% +14.27% +27.69% +88.92%
Výkon p.a. - - - - - +6.90% +5.01% +4.82%
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
+4.83% +11.34% -11.81% +11.65% +3.72% +17.26% -5.66% +1.42% +3.31% +3.97% +14.32% +8.56% +10.04% -3.91%

Výhody fondu

 • - Vyvážený poměr akcií a dluhopisů, podíl na světových firmách i pravidelný příjem z dluhopisů

  - Jedním fondem získáte více než 1000 různých aktiv

  - Flexibilita fondu: reakce na trh a využití tržních příležitostí

 • Cílový trh fondu je následující:

  Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Typ klienta: Neprofesionální
  Znalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.
  Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice
  Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

  Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu. 

  Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.