Amundi Funds SBI FM India Equity

Akciový - rychle rostoucí trhy ISIN: LU0552029232

Zachyťte investiční příležitosti v jedné z nejlidnatějších zemích světa

Tabulka výkonnosti k 13.06.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +13.41% +7.57% +13.12% +14.42% +26.88% +38.18% +71.70% +238.16%
Výkon p.a. - - - - - +17.55% +11.42% +9.86%

Co vám může fond přinést?

Fond usiluje o dlouhodobý kapitálový růst prostřednictvím investic do indických akcií. Manažer fondu diversifikuje složení portfolia, aby odráželo široké spektrum indické ekonomiky. Do portfolia jsou primárně zahrnuty akcie společností, u kterých se manažer fondu domnívá, že mají potenciál růstu zisku a vedení/finanční zdroje pro jeho dosažení. Investoři mohou do fondu investovat v korunách, eurech nebo dolaru. Kurz fondu je do CZK přepočten aktuálním směnným kurzem a neprobíhá zajištění měnového rizika do CZK.

Cílem fondu je překonávat referenční index MSCI India 10/40. 

Příklady Investic

Akcie společností Bharti Airtel, HDFC Bank, Infosys, Tata Consultancy services, ICICI Bank, Shree cement a další.

Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 13.06.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +13.41% +7.57% +13.12% +14.42% +26.88% +38.18% +71.70% +238.16%
Výkon p.a. - - - - - +17.55% +11.42% +9.86%
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
+13.41% +15.30% -3.80% +29.22% +5.05% +12.92% -6.16% +27.23% -2.57% +9.93% +52.06% -6.39% +29.02%

Výhody fondu

 • - Snadná a jednoduchá investice do indických akcií 

  - Přístup k investičním příležitostem, které nabízí druhá nejlidnatější země světa 

  - Podíl akcií v portfoliu může kolísat mezi 67 až 100 %

 • Cílový trh fondu je následující:

  Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Typ klienta: Neprofesionální
  Znalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.
  Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice
  Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

  Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu. 

  Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.