Amundi CR Balancovaný - konzervativní

Smíšený fond ISIN: CZ0008472008

Konzervativní investice do mixu českých státních dluhopisů a akcií

Tabulka výkonnosti k 17.04.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -0.53% -1.86% -0.05% +4.42% +9.74% +9.36% -2.99% +36.46%
Výkon p.a. - - - - - +4.58% -0.60% +1.32%

Co vám může fond přinést?

Fond kombinuje ve svém portfoliu bezpečné české státní dluhopisy, podnikové dluhopisy emitentů ze střední a východní Evropy a akcie, které jsou reprezentovány z velké části tituly obchodovanými na pražské burze. 

Převahu v portfoliu mají dluhopisy a hotovost, které dle statutu fondu musí tvořit minimálně 85 % portfolia fondu. Podíl akcií v portfoliu může kolísat od 0 do 15 % v závislosti na situaci na kapitálovém trhu.

Příklady Investic

České státní dluhopisy a akcie společností:  CZGB FRN 04/23,  CETFIN 1.25% 06/12/23  a další...

Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu či na stránkách fondu v záložce TOP 10.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na progresivnější zhodnocení své investice než konzervativní investor. Jsou zpravidla připraveni podstupovat vyšší míru kolísání své investice a krátkodobý pokles hodnoty pro ně není důvodem k jejímu ukončení. 

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 17.04.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -0.53% -1.86% -0.05% +4.42% +9.74% +9.36% -2.99% +36.46%
Výkon p.a. - - - - - +4.58% -0.60% +1.32%
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
-0.53% +12.51% -7.85% -4.53% -2.01% +0.96% -4.68% -1.51% -0.32% -0.21% +3.26% -0.63% +8.01% -0.45% +1.48% +4.44% -1.15% +1.46% +2.95% +9.17% +9.88% +4.88% +0.49% -3.30%

Výhody fondu

 • - Jednoduchý mix českých dluhopisů a akcií z regionu střední Evropy

  - Výkonnost je určena pohyby cen na dluhopisových a okrajově také akciových trzích a může kolísat v čase 

  - Vysoká likvidita a dostupnost finanční prostředků 

  - Fond je svým investičním zaměřením zajímavým řešením pro konzervativnější klienty

 • Cílový trh fondu je následující:

  Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Typ klienta: Neprofesionální
  Znalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.
  Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice
  Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

  Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu. 

  Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa, třída H CZ0008475647 12.67%
Vklad u ČNB prostřednictvím banky CZ0001006936 9.81%
ST.DLUHOP. 1,2 03/13/31 CZ0001005888 8.75%
SD 0.95 05/15/30 CZ0001004477 7.89%
ST.DLUHOP. 1,75 06/23/32 CZ0001006233 6.96%
ST.DLUHOP. 1,25%/25 CZ0001005870 6.75%
ST.DLUHOP. 5,75 03/29/29 CZ0001007025 6.28%
SD 1,00 26/06/26 CZ0001004469 6.01%
SD 2.00 10/2033 CZ0001005243 5.44%
SD 2,4 09/17/25 CZ0001004253 4.58%
k 31.3.2024