Amundi CR Balancovaný - konzervativní

Smíšený fond ISIN: CZ0008472008

Konzervativní investice do mixu českých státních dluhopisů a akcií

Tabulka výkonnosti k 13.12.2018

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 3R Od založení
Výkon kumul. -4.38% -0.41% -0.29% -1.30% -4.44% -5.32% -6.00% +40.53%
Výkon p.a. - - - - - -2.69% -2.04% +1.88%

Popis fondu

Fond kombinuje ve svém portfoliu bezpečné české státní dluhopisy, podnikové dluhopisy emitentů ze střední a východní Evropy a akcie, které jsou reprezentovány z velké části tituly obchodovanými na pražské burze. Převahu v portfoliu mají dluhopisy a hotovost, které dle statutu fondu musí tvořit minimálně 85 % portfolia fondu. Podíl akcií v portfoliu může kolísat od 0 do 15 % v závislosti na situaci na kapitálovém trhu.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na progresivnější zhodnocení své investice než konzervativní investor. Jsou zpravidla připraveni podstupovat vyšší míru kolísání své investice a krátkodobý pokles hodnoty pro ně není důvodem k jejímu ukončení. 

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 13.12.2018

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 3R Od založení
Výkon kumul. -4.38% -0.41% -0.29% -1.30% -4.44% -5.32% -6.00% +40.53%
Výkon p.a. - - - - - -2.69% -2.04% +1.88%
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
-4.38% -1.51% -0.32% -0.21% +3.26% -0.63% +8.01% -0.45% +1.48% +4.44%

Výhody fondu

  • - Jednoduchý mix českých dluhopisů a akcií z regionu střední Evropy

    - Výkonnost je určena pohyby cen na dluhopisových a okrajově také akciových trzích a může kolísat v čase 

    - Vysoká likvidita a dostupnost finanční prostředků 

    - Fond je svým investičním zaměřením vhodným pro konzervativnější klienty

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
A-Krátkodobé pohledávky UCAPoh 24.34%
ST.DLUHOP. VAR/23 CZ0001003123 15.61%
ST.DLUHOP. VAR/27 CZ0001004105 11.38%
ST.DLUHOP. 5,70/24 CZ0001002547 10.13%
ST.DLUHOP. 4,70/22 CZ0001001945 9.1%
ST.DLUHOP. 3,85/21 CZ0001002851 3.91%
ST. DLUHOP. 3,75/20 CZ0001001317 3.47%
ST.DLUHOP. 2,4/25 CZ0001004253 3.06%
CETIN FINANCE BV 1,25 06/12/23 XS1529936335 2.85%
LEASEPLAN CORP. FLOAT 17/10/24 XS1698502165 2.2%