Amundi CR Balancovaný - konzervativní

Smíšený fond ISIN: CZ0008472008

Konzervativní investice do mixu českých státních dluhopisů a akcií

Tabulka výkonnosti k 24.09.2021

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -1.32% -0.21% -0.04% +1.16% -1.36% -3.36% -8.18% +36.77%
Výkon p.a. - - - - - -1.70% -1.69% +1.50%

Co vám může fond přinést?

Fond kombinuje ve svém portfoliu bezpečné české státní dluhopisy, podnikové dluhopisy emitentů ze střední a východní Evropy a akcie, které jsou reprezentovány z velké části tituly obchodovanými na pražské burze. 

Převahu v portfoliu mají dluhopisy a hotovost, které dle statutu fondu musí tvořit minimálně 85 % portfolia fondu. Podíl akcií v portfoliu může kolísat od 0 do 15 % v závislosti na situaci na kapitálovém trhu.

Příklady Investic

České státní dluhopisy a akcie společností:  CZGB FRN 04/23,  CETFIN 1.25% 06/12/23  a další...

Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu či na stránkách fondu v záložce TOP 10.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na progresivnější zhodnocení své investice než konzervativní investor. Jsou zpravidla připraveni podstupovat vyšší míru kolísání své investice a krátkodobý pokles hodnoty pro ně není důvodem k jejímu ukončení. 

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 24.09.2021

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -1.32% -0.21% -0.04% +1.16% -1.36% -3.36% -8.18% +36.77%
Výkon p.a. - - - - - -1.70% -1.69% +1.50%
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
-1.32% -2.01% +0.96% -4.68% -1.51% -0.32% -0.21% +3.26% -0.63% +8.01%

Výhody fondu

  • - Jednoduchý mix českých dluhopisů a akcií z regionu střední Evropy

    - Výkonnost je určena pohyby cen na dluhopisových a okrajově také akciových trzích a může kolísat v čase 

    - Vysoká likvidita a dostupnost finanční prostředků 

    - Fond je svým investičním zaměřením vhodným pro konzervativnější klienty

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
tuzemské bankovní účty BU 18.24%
SD 5,7 05/25/24 CZ0001002547 12.03%
SD Float 11/2027 CZ0001004105 10.62%
AMUNDI CR Akciový - Střední a východní Evropa, OPF - H CZ0008475647 10.04%
SD 2.00 10/2033 CZ0001005243 9.53%
SD Float 04/23 CZ0001003123 6.58%
SD 1,2 03/13/31 CZ0001005888 5.53%
SD 1,00 26/06/26 CZ0001004469 4.69%
SD 4,7 09/12/22 CZ0001001945 4.01%
SD 2,4 09/17/25 CZ0001004253 3.97%
k 31.8.2021