Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů

Dluhopisový fond ISIN: CZ0008475845

Konzervativní a velmi flexibilní dluhopisové řešení

Tabulka výkonnosti k 13.06.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +1.93% +0.35% +0.54% +2.55% +6.39% +14.15% - +10.67%
Výkon p.a. - - - - - +6.84% - +2.05%

Co vám může fond přinést?

Dluhopisový prémiový fond pro investice od 3 500 000 Kč, primárně zaměřený na investice do korunových nástrojů peněžního trhu a českých státních dluhopisů. Fond může v menší míře využívat příležitosti na světových korporátních dluhopisových trzích.

Právní forma fondu, kdy se jedná o fond kvalifikovaných investorů, umožňuje manažerovi koncentrovat investice dle aktuálních pohybů a trendů na trhu.

Příklady investic

Pozice jako: Český státní dluhopis s plovoucím kuponem 04/23, Český státní dluhopis 2,4 % 9/25, Český státní dluhopis 0,45 % 10/23, český státní dluhopis 0,1 % 04/22 126 a další*.

*Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 5/10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři.

Fond je určený pro všechny investory, kteří zpravidla nechtějí podstupovat vyšší míru kolísání své investice a kladou důraz na vyšší likviditu. Cílí na mírnější zhodnocení své investice než balancovaný investor.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 13.06.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +1.93% +0.35% +0.54% +2.55% +6.39% +14.15% - +10.67%
Výkon p.a. - - - - - +6.84% - +2.05%
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+1.93% +7.94% +1.28% -3.01% +1.75% +0.63% - - - -

Výhody fondu

 • - Prémiový dluhopisový fond

  - Zaměření na korunové nástroje peněžního trhu a české státní dluhopisy

  - V menší míře může fond využívat příležitosti na světových korporátních dluhopisových trzích

 • Cílový trh fondu je následující:

  Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Typ klienta: Neprofesionální
  Znalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.
  Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice
  Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

  Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu. 

  Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.

Složení portfolia

k 31.5.2024