Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026

Dluhopisový fond ISIN: LU2420346947

Limitovaná příležitost na dluhopisovém trhu s aktuálním očekávaným výnosem ve výši 6,51%*

Tabulka výkonnosti k 27.01.2022

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. - - - - - - - -

Co vám může fond přinést?

Navazujeme na předchozí úspěšné dluhopisové fondy z řady Buy & Watch a nabízíme Vám možnost nechat Vaše peníze pracovat na dluhopisovém trhu. Základní myšlenou Buy and Watch fondů je kombinace toho nejlepšího z držení jednoho dluhopisu a z držby celého fondu. Získáte tak přesně danou konkrétní splatnost, stanovení očekávaného výnosu a samozřejmě také diverzifikaci mezi 100+ pečlivě vybraných převážně amerických dluhopisů.

Charakteristiky Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026 ve zkratce:

  • investice na 4 roky (splatnost v březnu 2026)
  • 100+ pečlivě vybraných dluhopisů
  • aktuální očekávaný roční výnos: 6,51 %*
  • měnově zajištěno v CZK, příznivý daňový režim otevřeného podílového fondu, důkladné řízení rizika investice

Upisovací období

Během upisovacího období (10.01.2022 až 08.03.2022) budou analyzovány vybrané dluhopisové příležitosti a posléze budou ty nejzajímavější nakoupeny do portfolia. V nadcházejícím 4letém období budou společnosti v portfoliu průběžně monitorovány a bude sledována jejich schopnost dostát svým závazkům. Pokud by došlo u některého z emitentů ke zhoršení finanční pozice, muže být dluhopis takové společnosti nahrazen dluhopisem jiné firmy.

Nepromeškejte svou možnost investovat - upisovací období končí už 8. března 2022!

Investiční příklad 

Příkladem emitenta high yield dluhopisu je pravá ruka automobilky Ford společnost Ford Motor Credit Company. Dceřiná společnost automobilky Ford (2. největší v USA a 5. celosvětově) zajišťuje podporu prodeje vozidel Ford a Lincoln (prodej na úvěr, operativní leasing), obchodní financování dealerů a půjčky pro mateřskou společnost Ford. Aktuální složení najdete v měsíčním reportu fondu.

Video - Objevte Ameriku!

* Očekávaný roční výnos 6,51 % (výnos pro korunovou třídu k datu 11. 1. 2022) = 3,93 % (hrubý výnos v EUR) – 1,22 % celkové náklady fondu (včetně nákladu na měnové zajištění) + 3,8 % (dodatečný profit z měnového zajištění, který vychází z kladného rozdílu mezi korunovými a eurovými úrokovými sazbami, aktuální sazba k 11. 1. 2022) - 0,3 % (potenciální dopad nákladu do rezolučního fondu ČNB na konci kalendářního roku). Klienti by měli vzít v úvahu i případné ztráty související s možným nesplacením dluhopisů z důvodu neuplatnění call opce na některých pozicích v portfoliu (nedojde k předpokládanému předčasnému splacení dluhopisu) nebo z důvodu úpadku emitenta. Tyto ztráty manažer fondu odhaduje ve výši maximálně 1,20 % ročně. Indikovaný výnos vychází z očekávaných výnosů dluhopisů, u kterých je předpoklad, že budou nakoupeny a drženy v portfoliu fondu přibližně do splatnosti. Očekávaný výnos není zárukou budoucích výnosů.

Poznámka k zobrazení výkonnosti: první oficiální kurz fondu bude publikován po skončení upisovacího období (březen 2022). Oceňování fondu bude probíhat dále na denní bázi.

Fond je určený pro všechny investory, kteří zpravidla nechtějí podstupovat vyšší míru kolísání své investice a kladou důraz na vyšší likviditu. Cílí na mírnější zhodnocení své investice než balancovaný investor.

Tabulka výkonnosti k 27.01.2022

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. - - - - - - - -