Fondy Date Měna NAV/PL Riziko Inv.
horiz.
Výnos
12M
Výnos
2R
Výnos
5R
KB Privátní správa aktiv Flexibilní - Exclusive 21.09.2020 CZK 1,0547 3 3 roky+ +1.99% +6.69% - Porovnat
KB Private Equity 31.12.2019 CZK 1,2416 6 10 let+ +18.08% +26.76% - Porovnat
KB PRIVATE EQUITY 2 31.12.2019 CZK 1,0234 6 12 let+ +2.12% +2.23% - Porovnat
KB Private Equity 3 31.12.2019 CZK 0,9967 6 12 let+ - - - Porovnat
KB Privátní správa aktiv 1 - Exclusive 21.09.2020 CZK 1,0592 2 2 roky+ +0.69% +1.98% +0.74% Porovnat
KB Privátní správa aktiv 2 - Exclusive 21.09.2020 CZK 1,3680 3 3 roky+ -2.28% +1.07% +5.41% Porovnat
KB Privátní správa aktiv 4 - Exclusive 21.09.2020 CZK 1,4088 5 5 let+ -7.76% -4.43% +6.24% Porovnat
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive A 21.09.2020 CZK 1,1921 5 5 let+ -9.10% -10.35% -1.21% Porovnat
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive D 21.09.2020 CZK 1,0314 5 5 let+ -8.63% -9.84% -0.21% Porovnat
KBPB Balanced Strategy 21.09.2020 CZK 1,0380 4 4 roky+ -0.20% +3.25% - Porovnat
KBPB BOND STRATEGY - TŘÍDA PREMIUM 21.09.2020 CZK 1,0057 2 3 roky+ +0.49% +4.22% - Porovnat
KBPB BOND STRATEGY - TŘÍDA PRIVATE 21.09.2020 CZK 1,0113 2 3 roky+ +0.67% +4.60% - Porovnat
KBPB Conservative Strategy 21.09.2020 CZK 1,0334 3 4 roky+ +0.71% +3.60% - Porovnat
KBPB EQUITY STRATEGY - TŘÍDA PREMIUM 21.09.2020 CZK 1,0116 6 5 let+ -0.73% -4.40% - Porovnat
KBPB EQUITY STRATEGY - TŘÍDA PRIVATE 21.09.2020 CZK 1,0182 6 5 let+ -0.57% -3.95% - Porovnat
KBPB Short Term Strategy - třída PREMIUM 21.09.2020 CZK 1,0171 2 1 rok+ +0.81% +1.69% - Porovnat
KBPB Short Term Strategy - třída PRIVATE 21.09.2020 CZK 1,0192 2 1 rok+ +0.90% +1.88% - Porovnat
Realitní fond KB 31.12.2019 CZK 1,3281 6 10 let+ +5.25% +12.97% +32.81% Porovnat
Realitní fond KB 2 - Třída A 31.12.2019 CZK 1,1087 6 - +7.05% +7.57% - Porovnat
Realitní fond KB 2 - Třída D 31.12.2019 CZK 1,0904 6 - +7.47% +5.92% - Porovnat
Realitní fond KB 3 – třída A 31.12.2019 CZK 1,0000 6 - - - - Porovnat
Realitní fond KB 3 – třída D 31.12.2019 CZK 1,0000 6 - - - - Porovnat