Fondy Datum Měna NAV/PL Riziko Inv.
horiz.
Výnos
12M
Výnos
2R
Výnos
5R
KB Privátní správa aktiv Flexibilní - Exclusive 30.06.2020 CZK 1,0361 3 3 roky+ +1.77% +4.96% - Porovnat
KB Private Equity 31.12.2019 CZK 1,2416 6 10 let+ +18.08% +26.76% - Porovnat
KB PRIVATE EQUITY 2 31.12.2019 CZK 1,0234 6 12 let+ +2.12% +2.23% - Porovnat
KB Private Equity 3 31.12.2019 CZK 0,9967 6 12 let+ - - - Porovnat
KB Privátní správa aktiv 1 - Exclusive 02.07.2020 CZK 1,0564 2 2 roky+ +0.83% +1.83% +0.60% Porovnat
KB Privátní správa aktiv 2 - Exclusive 02.07.2020 CZK 1,3814 3 3 roky+ -0.73% +3.16% +5.09% Porovnat
KB Privátní správa aktiv 4 - Exclusive 02.07.2020 CZK 1,4365 4 5 let+ -6.20% -0.64% +2.25% Porovnat
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive A 02.07.2020 CZK 1,2223 5 5 let+ -5.78% -4.63% -6.54% Porovnat
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive D 02.07.2020 CZK 1,0576 5 5 let+ -5.38% -4.17% -5.88% Porovnat
KBPB Balanced Strategy 02.07.2020 CZK 1,0312 4 4 roky+ +0.56% +3.38% - Porovnat
KBPB BOND STRATEGY - TŘÍDA PREMIUM 02.07.2020 CZK 1,0033 2 3 roky+ +1.40% +3.78% - Porovnat
KBPB BOND STRATEGY - TŘÍDA PRIVATE 02.07.2020 CZK 1,0085 2 3 roky+ +1.58% +4.14% - Porovnat
KBPB Conservative Strategy 02.07.2020 CZK 1,0278 3 4 roky+ +1.08% +2.96% - Porovnat
KBPB EQUITY STRATEGY - TŘÍDA PREMIUM 02.07.2020 CZK 1,0225 6 5 let+ -1.81% -0.71% - Porovnat
KBPB EQUITY STRATEGY - TŘÍDA PRIVATE 02.07.2020 CZK 1,0281 6 5 let+ -1.67% -0.29% - Porovnat
KBPB Short Term Strategy - třída PREMIUM 02.07.2020 CZK 1,0167 2 1 rok+ +1.02% +1.67% - Porovnat
KBPB Short Term Strategy - třída PRIVATE 02.07.2020 CZK 1,0186 2 1 rok+ +1.11% +1.86% - Porovnat
Realitní fond KB 31.12.2019 CZK 1,3281 6 10 let+ +5.25% +12.97% +32.81% Porovnat
Realitní fond KB 2 - Třída A 31.12.2019 CZK 1,1087 6 - +7.05% +7.57% - Porovnat
Realitní fond KB 2 - Třída D 31.12.2019 CZK 1,0904 6 - +7.47% +5.92% - Porovnat
Realitní fond KB 3 – třída A 31.12.2019 CZK 1,0000 6 - - - - Porovnat
Realitní fond KB 3 – třída D 31.12.2019 CZK 1,0000 6 - - - - Porovnat