Amundi CR – obligační fond (třída M)

Dluhopisový fond ISIN: CZ0008477197

Podpořte tuzemskou ekonomiku investicí do fondu, který investuje do českých dluhopisů.

Tabulka výkonnosti k 11.07.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +1.95% +1.99% +2.32% +2.01% +7.44% +13.10% - +18.53%
Výkon p.a. - - - - - +6.35% - +8.39%

Co vám může fond přinést?

Fond si klade za cíl zhodnotit prostředky investora ve střednědobém horizontu nad úroveň peněžních fondů při dosažení lepší likvidity, nižšího rizika a vyšší diverzifikace než při individuálních investicích.

Orientuje se především na investice do českých státních a podnikových dluhopisů. Investice v cizí měně zajišťuje proti měnovému riziku prostřednictvím instrumentů devizového trhu.

Fond zajišťuje většinu investic v cizí měně proti měnovému riziku.

Příklady Investic

Hlavní pozice v portfoliu: CZGB FRN 04/23; CZGB 4.70% 09/22; CZGB 5.70% 05/24; CZGB 2.4% 09/25

Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 5/10 pozic najdete vždy na stránkách fondu v měsíčním komentáři.

Fond je určený pro všechny investory, kteří zpravidla nechtějí podstupovat vyšší míru kolísání své investice a kladou důraz na vyšší likviditu. Cílí na mírnější zhodnocení své investice než balancovaný investor.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 11.07.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +1.95% +1.99% +2.32% +2.01% +7.44% +13.10% - +18.53%
Výkon p.a. - - - - - +6.35% - +8.39%
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+1.95% +10.70% +5.02% - - - - - - -

Výhody fondu

 • - Cílem zhodnocení finančních prostředků ve střednědobém horizontu

  - Dosažení lepší likvidity, nižšího rizika a vyšší diverzifikace než při individuálních investicích

  - Orientace především na investice do českých státních a podnikových dluhopisů

  - U zahraničních investic je provedeno měnové zajištění

 • Cílový trh fondu je následující:

  Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Typ klienta: Neprofesionální
  Znalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.
  Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice
  Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

  Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu. 

  Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.

Složení portfolia

k 30.6.2024