Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026

Dluhopisový fond ISIN: LU2505991708

Limitovaná příležitost na dluhopisovém trhu s aktuálním očekávaným výnosem ve výši 7,7 %*. Přes internetové a mobilní bankovnictví KB možnost zakoupení do 18.10.2022, po tomto datu až do konce úpisu 01.11. je možný nákup fondu pouze na pobočkách KB.

Tabulka výkonnosti k 12.06.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +2.80% +0.56% +1.24% +4.69% +9.88% - - +13.70%
Výkon p.a. - - - - - - - +8.38%

Co vám může fond přinést?

Navazujeme na předchozí úspěšné dluhopisové fondy z řady Buy & Watch a nabízíme Vám možnost nechat Vaše peníze pracovat na dluhopisovém trhu. Základní myšlenou Buy and Watch fondů je kombinace toho nejlepšího z držení jednoho dluhopisu a z držby celého fondu. Získáte tak přesně danou konkrétní splatnost, stanovení očekávaného výnosu a samozřejmě také diverzifikaci mezi 100+ pečlivě vybraných převážně amerických dluhopisů.

Charakteristiky Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026 ve zkratce:

 • investice na 4 roky (splatnost v listopadu 2026)
 • 100+ pečlivě vybraných dluhopisů
 • aktuální očekávaný roční výnos: 7,7 %*
 • měnově zajištěno v CZK, příznivý daňový režim otevřeného podílového fondu, důkladné řízení rizika investice

Upisovací období

Během upisovacího období (12.09.2022 až 01.11.2022) budou analyzovány vybrané dluhopisové příležitosti a posléze budou ty nejzajímavější nakoupeny do portfolia. V nadcházejícím 4letém období budou společnosti v portfoliu průběžně monitorovány a bude sledována jejich schopnost dostát svým závazkům. Pokud by došlo u některého z emitentů ke zhoršení finanční pozice, muže být dluhopis takové společnosti nahrazen dluhopisem jiné firmy.

Investiční příklad 

Příkladem emitenta dluhopisu je společnost Hilton Grand Vacations. Původně dceřiná společnost hotelového impéria Hilton, nyní samostatná společnost, se zaměřuje na správu a provoz prázdninových resortů a vil. Nemovitosti jsou ve společném vlastnictví členů, kteří mají výhradní užívání nemovitostí po určitou dobu (tzv. "timeshare").

Nepromeškejte svou možnost investovat - upisovací období končí už 01.11.2022!

(Pozor: přes internetové a mobilní bankovnictví KB možnost zakoupení do 18.10.2022, po tomto datu je možný nákup fondu pouze na pobočkách KB)

Video - Amerika je zpět

* Očekávaný roční výnos 7,73 % (výnos pro korunovou třídu k 15. 8. 2022) = 8,03 % (hrubý výnos v USD) – 1,22 % (celkové náklady fondu) + 1,22 % (výnos z měnového zajištění do CZK, indikace výnosu z měnového zajištění do CZK je odvozena z aktuálního tržního ocenění základních sazeb pro následující 3 roky, indikace je platná ke dni 15. 8. 2022) – 0,3 % (potenciální dopad nákladu do rezolučního fondu ČNB na konci kalendářního roku). Klienti by měli vzít v úvahu i případné ztráty související s možným nesplacením dluhopisů z důvodu neuplatnění call opce na některých pozicích v portfoliu (nedojde k předpokládanému předčasnému splacení dluhopisu) nebo z důvodu úpadku emitenta. Tyto ztráty manažer fondu odhaduje ve výši maximálně 2 % ročně. Indikovaný výnos vychází z očekávaných výnosů dluhopisů, u kterých je předpoklad, že budou nakoupeny a drženy v portfoliu fondu přibližně do splatnosti. Očekávaný výnos není zárukou budoucích výnosů. Vliv měnového zajištění na celkovou výkonnost fondu se v čase mění v závislosti na výši úrokového diferenciálu mezi korunovými a eurovými sazbami, respektive dolarovými a eurovými sazbami. Měnové zajištění do koruny je realizováno prostřednictvím měsíčních derivátových operací a je rolováno měsíčně po celou dobu existence fondu.

Poznámka k zobrazení výkonnosti: první oficiální kurz fondu bude publikován po skončení upisovacího období (listopad 2022). Oceňování fondu bude probíhat dále na denní bázi.

Fond je určený pro všechny investory, kteří zpravidla nechtějí podstupovat vyšší míru kolísání své investice a kladou důraz na vyšší likviditu. Cílí na mírnější zhodnocení své investice než balancovaný investor.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 12.06.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +2.80% +0.56% +1.24% +4.69% +9.88% - - +13.70%
Výkon p.a. - - - - - - - +8.38%
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+2.80% +11.89% -1.15% - - - - - - -

Výhody fondu

 • - Kombinace toho nejlepšího z držení jednoho dluhopisu a z držby celého fondu

  - Přesně daná konkrétní splatnost

  - Stanovení očekávaného výnosu

  - Diverzifikace mezi 100+ pečlivě vybraných dluhopisů

 • Cílový trh fondu je následující:

  Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Typ klienta: Neprofesionální
  Znalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.
  Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice
  Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

  Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu. 

  Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.