KBI Water fund

Akciový - sektorově orientovaný ISIN: IE00BZ2YQN98

Voda je základem života. Zásoby jsou ale omezené a klesají. Méně než 1 % světové vody je dnes využitelné. Spotřeba vody přitom neustále roste: za posledních 40 let se světová populace zdvojnásobila a spotřeba vody dokonce zčtyřnásobila.

Tabulka výkonnosti k 13.06.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +5.59% -1.73% +2.44% +8.60% +13.76% +34.63% +61.01% +51.72%
Výkon p.a. - - - - - +16.03% +9.99% +7.27%

Co vám může fond přinést?

Unikátní akciový fond KBI Water Fund vám nabízí možnost investovat do akcií společností ze sektorů vodního hospodářství – infrastruktury, služeb a technologií. Společnostech, které řeší problémy s dodávkami, nedostatkem nebo znečištěním vody. Odhaduje se, že celkové nutné výdaje na řešení těchto problémů dosáhnou do roku 2030 až 7,5 bilionu dolarů (dle analýzy McKinsey & Co). Potenciál sektoru je tak značný.

Portfolio fondu tvoří 40 až 50 titulů. Investice zvažujeme pouze do akcií firem, u nichž minimálně 50 % celkových příjmů pochází z podnikatelské činnosti spojené s vodou nebo které patří k lídrům trhu v rámci své specializace spojené s vodou.

Složení portfolia je globální a najdeme v něm jak americké, západoevropské nebo asijské firmy. V portfoliu naleznete například francouzskou společnost Veolia, která je předním dodavatelem vodohospodářských služeb v České Republice.

Využijte obrovského potenciálu vzácnosti vody a ponořte se spolu s námi. 

Fond je zajištěn do CZK.

Příklady investic

Akcie společností United Utilities Group, Kurita Water IND, Veolia Environment, Pentair, Valmont Industries, SPX a další.

Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 5/10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Video: Zhlédněte krátké představení fondu

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 13.06.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +5.59% -1.73% +2.44% +8.60% +13.76% +34.63% +61.01% +51.72%
Výkon p.a. - - - - - +16.03% +9.99% +7.27%
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+5.59% +18.96% -14.68% +26.11% +8.29% +20.03% -13.62% - - -

Výhody fondu

 • -Vzácnost vody: zásoby vody jsou omezené a klesají, spotřeba naopak stoupá

  • V posledních 40 letech dvojnásobná populace, ale čtyřnásobná spotřeba
  • Spotřeba: 1 sprchování = 46 litrů vody, 1 vyprání v pračce = 56 litrů vody, 1 litr piva = 296 litrů vody, 1 auto = 67 000 litrů vody, 1 kg rýže = 758 litrů vody, 1 kg hovězího = 15 400 litrů vody
  • Voda je zásadní pro fungování celého světa
 • -Společnosti, řešící problémy s dodávkami, nedostatkem nebo znečištěním vody

  • Infrastruktura, kanalizace, potrubí, zavlažování, protipovodňová zařízení, čističky, testování kvality a další…
  • Ať už jde o přílišné sucho nebo přírodní katastrofy typu povodní a hurikánů, či klasický provoz stávajících vodních systémů, tyto služby jsou potřeba vždy, nehledě na fázi ekonomického cyklu

 • -Dlouhodobá nadvýkonnost zakládajícího fondu 3,1%

  • Fond v průměru překonal světové trhy (MSCI World AC) o 3,1 % ročně (od založení 5.12.2000)
  • Fond využívá vodních investičních vln – do světové krize taženo hlavně realitním boomem, potom snahou korporátních firem o lepší životní prostředí a úsporu energií
  • Nynější vlna je tažena nutnými investicemi do podfinancované infrastruktury a politickými iniciativami (Trump, Indie, Čína + od roku 2011 je nedostatek vody každoroční téma na Světovém ekonomickém fóru)
 • - Odhad nutných výdajů do roku 2030 na 7,5 bilionu dolarů

  • analýza poradenské firmy McKinsey odhadující celkové nutné výdaje na vodní infrastrukturu za období 2015-2030
 • Cílový trh fondu je následující:

  Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Typ klienta: Neprofesionální
  Znalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.
  Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice
  Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

  Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu. 

  Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.