Amundi Multi-Asset Sustainable Future

Smíšený fond ISIN: LU2176991698

Investujte do společností a států, které mají nejen výborné výsledky, ale i pozitivní vliv na životní prostředí a svět kolem nás.

Tabulka výkonnosti k 19.10.2021

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +3.36% -0.31% +0.70% +1.46% +5.90% - - +8.79%

Co vám může fond přinést?

Zhodnocovat prostředky se dá i zodpovědně.

Fond kombinuje jak dluhopisy, tak akcie s důrazem na nízké kolísání investice. Výběr investic je postaven na důkladné analýze nejen finančních ukazatelů (silné rozvahy, atraktivní ocenění, udržitelnost zisků…), ale i přísných kritérií ESG – hodnocení dopadů na životní prostředí (E – enviromental), společenských dopadů (S – social) a dopadů z hlediska řízení společnosti (G – governance).

Společnosti, které si mohou dovolit dosahovat přísných kritérií ESG, musí disponovat dostatečně silnou finanční základnou a často jsou lídry ve svých odvětvích.

Co je důležité, tyto investice zároveň pomáhají zlepšovat naše prostředí a náš svět. Ve fondu tak nenajdeme zbrojní průmysl, alkohol či tabákové produkty, ani společnosti s kontroverzním vedením, využívající nekalé praktiky, dětskou práci nebo porušující lidská práva, ani společnosti, které přispívají ke zhoršování životního prostředí. Fond dosahuje nejvyššího hodnocení 5 hvězd od Morningstar.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na progresivnější zhodnocení své investice než konzervativní investor. Jsou zpravidla připraveni podstupovat vyšší míru kolísání své investice a krátkodobý pokles hodnoty pro ně není důvodem k jejímu ukončení. 

Proč investovat odpovědně?

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 19.10.2021

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +3.36% -0.31% +0.70% +1.46% +5.90% - - +8.79%