CPR Hydrogen

Akciový - vyspělé trhy ISIN: LU2450391664

Nenechte si ujít další energetickou revoluci. Investujte do vodíku – čistého pohonu a zdroje zítřka.

Tabulka výkonnosti k 12.06.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +4.36% -0.76% +2.63% +8.29% +4.44% +3.08% - +2.79%

Co vám může fond přinést?

Vodíková revoluce startuje. Buďte u toho s fondem CPR Invest Hydrogen od Amundi, který vám nabízí možnost investovat do širokého spektra akcií firem, které se podílejí na zpracování a ukládání čistého pohonu zítřka. Investujte do energetické revoluce. Investujte do vodíku.

Proč nás zajímá vodík?

Co dělá vodík tak poutavým, je jeho potenciální využití s energií, zejména pokud jde o obnovitelné zdroje, jako je větrná a solární energie. 

Vzhledem k tomu, že plyn dokáže energii ukládat i přenášet, řeší problémy, co dělat s přebytečným výkonem vznikajícím ve velmi větrných a horkých dnech a jak zajistit zásoby, když je vzduch nehybný a počasí zataženo. 

Kromě energie lze vodík využít také k výrobě tepla. A když se spojí teplo a elektřina, vznikne tím obrovský zdroj energie pro průmysl a obchod, veřejné instituce, soukromé společnosti a nakonec i jednotlivé domácnosti. 

Tento energetický potenciál se vztahuje i na dopravu. Například vodíkové palivové články představují komplexní a ekologický způsob pohonu autobusů, vlaků, automobilů a motocyklů. Vodíkové palivové články vyrábějí elektřinu kombinací vodíku a kyslíku, přičemž jako vedlejší produkt generují vodu a teplo. 

Příklady investic

Akcie společností Kawasaki, National Grid plc, Linde plc, 3M Co., Obayashi Crop a další.

Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 5/10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu. či ve čtvrtletním shrnutí.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 12.06.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +4.36% -0.76% +2.63% +8.29% +4.44% +3.08% - +2.79%

Výhody fondu

  1. Budete součástí nové energetické a průmyslové revoluce, přechodu na bezemisní hospodářství a čistý vodíkový pohon.
  2. Budete se podílet na vývoji těchto společností na akciových trzích, čímž můžete získat vyšší zhodnocení než na běžných spořicích produktech.*
  3. Stanete se nepřímo spolumajiteli ne jedné, ale 60 až 80ti světových společností jako je Kawasaki (výroba a zkapalnění vodíku), Mitsubishi Power (největší dlouhodobé skladovací zařízení), Ballard (vodíkové články) a dalších*.


  *Minulá výkonnost není zárukou výkonnosti budoucí

 • Plné využití vodíkového potenciálu s naším fondem

  Investiční strategie fondu CPR Invest Hydrogen využívá plné spektrum investičních možností spojených s vodíkem. Manažeři fondu mají na listu více 260 firem, které sledují a vybírají do finálního portfolia. To obsahuje mezi 60 až 80 akcií firem z ekosystému vodíku


  Prostřednictvím jedné investice, jednoho fondu se tak dostáváte k úplnému spektru všech investičních příležitostí spojených s VODÍKEM.

 • Video - Řešením je vodík

 • Cílový trh fondu je následující:

  Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Typ klienta: Neprofesionální
  Znalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.
  Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice
  Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

  Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu. 

  Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.