Amundi Funds Global Equity

Akciový - vyspělé trhy ISIN: LU1894680591

Investujte do vysoce kvalitních a úspěšných společností z celého světa.

Tabulka výkonnosti k 13.06.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +11.94% -0.99% +1.79% +14.49% +20.05% +42.17% - +93.30%
Výkon p.a. - - - - - +19.23% - +14.12%

Co vám může fond přinést?

Akciový fond, investující do úspěšných společnosti po celém světě s důrazem na jejich důkladnou analýzu, finanční i celkovou stabilitu a analýzu konkurenčního prostředí.

Do portfolia fondu vybíráme 60 kvalitních akcií světových společností, které musí mít silnou konkurenční výhodu (stabilita zisků) a velmi nízkou zadluženost (finanční a provozní stabilita).

Klíčové tak pro nás je jak plné pochopení celého obchodního modelu společnosti, tak i analýza odvětví i ekonomiky, v kterých působí, a znalost jejího konkurenčního prostředí.

Příklady Investic

Akcie společností Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, Ebay, KB Financial Group a další.

Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 13.06.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +11.94% -0.99% +1.79% +14.49% +20.05% +42.17% - +93.30%
Výkon p.a. - - - - - +19.23% - +14.12%
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+11.94% +19.86% -7.14% +25.53% +10.02% +12.34% - - - -

Výhody fondu

 • Z 3000 možných titulů vybíráme pouze 60 vysoce kvalitních a úspěšných firem.

 • Precizní analýza nejen společnosti, ale i odvětví a ekonomiky, v kterém působí.

 • Vysoce kvalitní akcie jsou více odolnější v období nárůstu nejistoty na finančních trzích.

 • Cílový trh fondu je následující:

  Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Typ klienta: Neprofesionální
  Znalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.
  Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice
  Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

  Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu. 

  Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.