Amundi Funds Emerging World Equity

Akciový - rychle rostoucí trhy ISIN: LU0347592197

Když rozvíjející se trhy začnou růst, můžete to být opravdu rychlost. V procentním vyjádření nejsou dvojciferná čísla výjimkou. Můžete být u toho.

Tabulka výkonnosti k 01.04.2020

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -27.59% -19.69% -27.59% -18.30% -21.51% -27.51% -11.42% -15.69%
Výkon p.a. - - - - - -14.86% -2.40% -1.40%

Popis fondu

Fond nabízí investorům možnost investovat do rychle rostoucích trhů (Asie, Evropa, Amerika, Afrika) a profitovat tak z jejich silného růstového potenciál.

Fond investuje minimálně dvě třetiny svého majetku do akcií z rychle rostoucích trhů. Investiční strategie kombinuje tři zdroje výkonnosti: (i) geografickou alokaci - výběr pozic podle země; (ii) sektorovou alokaci – výběr akcií do portfolia podle odvětví; (iii) výběr nejatraktivnějších titulů v rámci sektoru a země.

Cílem fondu je překonávat v dlouhodobém horizontu (5 let a více) výkonnost srovnávacího indexu MSCI Emerging Markets Free. 

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 01.04.2020

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -27.59% -19.69% -27.59% -18.30% -21.51% -27.51% -11.42% -15.69%
Výkon p.a. - - - - - -14.86% -2.40% -1.40%
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
-27.59% +22.20% -16.43% +32.64% +7.91% -12.49% -0.88% -3.50% +13.68% -22.48%

Výhody fondu

  • - Jednoduchá investice do globálního portfolia akcií obchodovaných na rozvíjejících se trzích

    - Podíl akcií v portfoliu může kolísat mezi 67 až 100 % 

    - Výkonnost je určena pohyby cen na akciových trzích a může významně kolísat v čase 

    - Možnost dlouhodobého zhodnocení kapitálu