Amundi Funds Emerging World Equity

Akciový - rychle rostoucí trhy ISIN: LU0347592197

Když rozvíjející se trhy začnou růst, můžete to být opravdu rychlost. V procentním vyjádření nejsou dvojciferná čísla výjimkou. Můžete být u toho.

Tabulka výkonnosti k 12.12.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +17.07% +2.32% +5.60% +6.86% +14.80% +0.96% +24.57% +11.54%
Výkon p.a. - - - - - +0.48% +4.49% +0.93%

Popis fondu

Fond nabízí investorům možnost investovat do rychle rostoucích trhů (Asie, Evropa, Amerika, Afrika) a profitovat tak z jejich silného růstového potenciál.

Fond investuje minimálně dvě třetiny svého majetku do akcií z rychle rostoucích trhů. Investiční strategie kombinuje tři zdroje výkonnosti: (i) geografickou alokaci - výběr pozic podle země; (ii) sektorovou alokaci – výběr akcií do portfolia podle odvětví; (iii) výběr nejatraktivnějších titulů v rámci sektoru a země.

Cílem fondu je překonávat v dlouhodobém horizontu (5 let a více) výkonnost srovnávacího indexu MSCI Emerging Markets Free. 

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 12.12.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +17.07% +2.32% +5.60% +6.86% +14.80% +0.96% +24.57% +11.54%
Výkon p.a. - - - - - +0.48% +4.49% +0.93%
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
+17.07% -16.43% +32.64% +7.91% -12.49% -0.88% -3.50% +13.68% -22.48% +15.39%

Výhody fondu

  • - Jednoduchá investice do globálního portfolia akcií obchodovaných na rozvíjejících se trzích

    - Podíl akcií v portfoliu může kolísat mezi 67 až 100 % 

    - Výkonnost je určena pohyby cen na akciových trzích a může významně kolísat v čase 

    - Možnost dlouhodobého zhodnocení kapitálu