CPR Invest - Global Gold Mines

Akciový - rychle rostoucí trhy ISIN: LU1989765471

Investice do akcií firem těžících zlato může být vhodnou příležitostí v kontextu stále se navyšující peněžní zásoby, která není krytá zlatem

Tabulka výkonnosti k 05.05.2021

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -0.92% +3.36% +1.49% -16.89% -9.17% +56.35% +26.76% -17.12%
Výkon p.a. - - - - - +25.04% +4.86% -1.23%

Popis fondu

Fond usiluje o dlouhodobý kapitálový růst prostřednictvím investic alespoň 67 % svých celkových aktiv do akcií společností specializujících se na sektor těžby zlata a akcií zlatých dolů v regionech, jako je například Austrálie, Severní Amerika, Jižní Afrika, a dále do akcí společností působících v oblasti cenných kovů nebo nerostů (např. skupin kovů stříbra a platiny), za předpokladu, že takovéto investice nepřekračují jednu třetinu čistých aktiv fondu. Cílem fondu je překonávat referenční index FTSE Gold Mines. 

Příklady Investic

Akcie společností Barrick Gold corp., Newmont corp., Gold Fields, Royal Gold inc. a další.

Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu.

Poznámka: Dne 16.10.2020 proběhlo plánované sloučení fondů, o kterém jsme podílníky informovali zde. Původní fond Amundi Funds – CPR Global Gold Mines (LU0568608433) se sloučil s nastupujícím fondem CPR Invest Global Gold Mines (LU1989765471). Investiční strategie fondu zůstala prakticky totožná. Klientům byly v souladu se směnným poměrem automaticky vydány podíly nového fondu. Kurzová řada je přepočtena v souladu se směnným poměrem.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 05.05.2021

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -0.92% +3.36% +1.49% -16.89% -9.17% +56.35% +26.76% -17.12%
Výkon p.a. - - - - - +25.04% +4.86% -1.23%
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
-0.92% +10.48% +40.82% -8.29% -7.51% +46.73% -16.98% -1.93% -53.52% -14.17%

Výhody fondu

  • - Zajímavá a jednoduchá investice do akcií společností zabývající se těžbou/zpracováním zlata

    - S narůstajícím množstvím peněz s tzv. nuceným oběhem (fiat money), se investice do společností težících vzácný kov, kterého je na světě pouze omezené množství, stává ještě zajímavější. 

    - Podíl akcií v portfoliu může kolísat mezi 67 až 100 %