Amundi Funds Latin America Equity

Akciový - rychle rostoucí trhy ISIN: LU0201575346

Odhalte investiční potenciál akcií firem z Latinské Ameriky

Tabulka výkonnosti k 11.07.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -9.86% +5.08% -7.79% -7.02% +1.78% +39.70% +2.15% -4.49%
Výkon p.a. - - - - - +18.19% +0.43% -0.31%

Co vám může fond přinést?

Fond umožňuje snadno a jednoduše investovat do akcií firem z Latinské Ameriky.

Fond se zaměřuje především na akcie firem z Brazílie, Argentiny, Mexika, Peru a Chile. Ostatní země Latinské Americky jsou zastoupeny v portfoliu pouze okrajově. Při konstrukci portfolia jsou zohledněny tři hlavní zdroje výkonnosti: (i) výběr země, což je klíčové pro zvládnutí rizika investice na rozvíjejících se trzích, (ii) výběr sektoru a (iii) selekce konkrétního titulu, umožňují pak zachytit nejlepší potenciál růstu.

Cílem fondu je překonat index MSCI EM Latin America.

Příklady Investic

Akcie společností Petrolero Brasileiro, Banco Bradesco, Fomento Economico Mexicano, JBS SA, Wal - Mart de Mexico a další.

Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 11.07.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -9.86% +5.08% -7.79% -7.02% +1.78% +39.70% +2.15% -4.49%
Výkon p.a. - - - - - +18.19% +0.43% -0.31%
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
-9.86% +39.33% +3.54% -7.78% -15.76% +21.07% -3.96% +22.27% +21.87% -33.05% -14.76% -13.64% +7.53% -24.04% +16.55%

Výhody fondu

 • - Zajímavá a jednoduchá investice do akcií společností působících v Latinské Americe 

  - Podíl akcií v portfoliu může kolísat mezi 67 až 100 %

  - Široká diverzifikace, cca 100 titulů v portfoliu

 • Cílový trh fondu je následující:

  Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Typ klienta: Neprofesionální
  Znalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.
  Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice
  Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

  Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu. 

  Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.