Amundi Funds Polen Capital Global Growth

Akciový - rychle rostoucí trhy ISIN: LU2199618476

Investujeme do 25 až 35 společností, které považujeme ve svém odvětví za nejlepší na světě.

Tabulka výkonnosti k 13.06.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +2.72% -1.62% -5.44% +3.15% +11.99% +32.27% - +8.99%

Co vám může fond přinést?

Akciový fond investující do akcií společností, které mají udržitelné konkurenční výhody a mají potenciál dlouhodobě dosahovat nadprůměrných zisků a volného cashflow.

Výběr investic je postaven na důkladné analýze 3000 společností a stockpickingu – vybírají se opravdu jen ty tituly společností, které mají dlouhodobě velmi dobré výsledky a jsou lídry ve svých oblastech. Celkem v portfoliu najdeme 25 -35 společností, které mají potenciál nadprůměrných zisků a generují tak volné cashflow – zbývají jim volné peníze nejen k dalšímu rozvoji, ale i vyplacení akcionářů. Společnost zvolená do portfolia má obvykle výsadní postavení na trhu a udržitelné konkurenční výhody, typicky monopol nebo oligopol – nemůže se stát, že by byla ze dne na den nahrazena, či ohrožena novým konkurentem. Při výběru společností je kladen důraz i na osobní setkání s managementem. Po zařazení do portfolia pravidelně probíhají důsledné kontroly nejen finančních ukazatelů. Růstová strategie Polen má dlouhou historii více než 30 let a překonává významně světové trhy a indexy. Fond je vždy plně zainvestován (maximálně 2-4% hotovost) a nesnaží se předvídat dopady ekonomického cyklu, jelikož má top společnosti, které by měly možné negativní dopady trhů ustát.

Portrétovaný fond investuje do úzkého výběru akcií velkých společností bez geografického a primárně i sektorového omezení. Jeho koncentrované portfolio zahrnuje 25 až 35 firem, které považuje manažerský tým za nejlepší na světě ve svých odvětvích. Průměrná doba držení jedné společnosti je 5 let. Od roku 1989 investovali manažeři Polen Capital pouze do 125 společností.

Příklady investic:

Akcie společností Alphabet (Google), Microsoft, Siemens, Adobe, Adidas, Alibaba, Oracle, Visa, Mastercard, Facebook, Autodesk, SAP, Colorplast, Tencent Games, Nike, Inditex a další.

Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 5/10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 13.06.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +2.72% -1.62% -5.44% +3.15% +11.99% +32.27% - +8.99%

Výhody fondu

 • V portfoliu najdeme pouze 25- 35 top společností, lídrů ve svém odvětví – společností, které dobře znáte – výběr je založen na důsledných analýzách jak finančních, tak tržních ukazatelů, které se sledují a kontrolují i po zařazení společnosti do portfolia.

 • Investuje se pouze do společností s udržitelnou konkurenční výhodou, společností, které mají potenciál dosahovat nadprůměrné zisky a generovat volné cashflow.

 • Společnosti , které jsou odolnější proti výkyvům trhů díky konkurenčním výhodám a nadprůměrným finančním ukazatelům.

 • Zaměřeno na dvojciferné výsledky (nadprůměrný růst) a nízké riziko (kontrola ukazatelů, znalost společnosti).

 • Polen Capital má dlouhodobě velmi dobré výsledky, dosahoval výkonnosti i v krizových letech 2000, 2008 nebo 2018 a těší se historii více než 30 let.

 •  ★ ★ ★ ★  Nejvyšší hodnocení Morningstar k 28. 02. 2021 (ratingová společnost porovnávající výkonnost fondů).

 • Cílový trh fondu je následující:

  Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Typ klienta: Neprofesionální
  Znalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.
  Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice
  Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

  Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu. 

  Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.