Amundi CR IM Akciový

Akciový - vyspělé trhy ISIN: CZ0008475811

Tabulka výkonnosti k 02.02.2023

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +4.71% +4.71% +1.43% -4.90% -8.23% -1.36% - +9.77%
Výkon p.a. - - - - - -0.68% - +2.38%

Co vám může fond přinést?

Akciový fond exkluzivně využívaný v rámci správy aktiv INVESTIČNÍ MANAŽER.

Fond má globální zaměření a pokrývá všechny vyspělé akciové trhy (USA, Evropa, Japonsko). Příležitostně fond investuje do akcií obchodovaných na rozvíjejících se trzích. Portfolio fondu je vystavěno z investičních bloků, institucionálních fondů a ETF, což portfolio manažerovi umožňuje velmi rychle realizovat strategické a taktické změny a využívat tak aktuálních investičních příležitostí.

Měnové riziko u investic v cizí měně není zpravidla zajišťováno, avšak fond může, podle aktuálního tržního výhledu k zajištění přistoupit.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 02.02.2023

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +4.71% +4.71% +1.43% -4.90% -8.23% -1.36% - +9.77%
Výkon p.a. - - - - - -0.68% - +2.38%
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+4.71% -18.02% +16.61% -1.13% +10.91% - - - - -

Výhody fondu

 • - Akciový, globálně zaměřený fond

  - Pokrytí všech vyspělých trhů, ale příležitostní investice do akcií na rozvíjejících se trzích

 • Cílový trh fondu je následující:

  Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Typ klienta: Neprofesionální
  Znalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.
  Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice
  Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

  Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu. 

  Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.

Složení portfolia

k 31.12.2022