Amundi Funds US Pioneer Fund

Akciový - vyspělé trhy ISIN: LU1883872415

Evropská třída 3. nejstaršího fondu na světě a jediného fondu se zhodnocením přesahujícím 3 600 000 % (11,7 % p.a.) od svého založení. Podílový fond roku 2022 (soutěž Zlatá koruna).

Tabulka výkonnosti k 11.07.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +21.41% +4.87% +9.20% +21.36% +36.63% +52.55% +100.16% +430.27%

Co vám může fond přinést?

Evropská třída legendárního akciového fondu, jehož vznik se datuje do roku 1928. Základní filozofie fondu se za celou dobu jeho historie nezměnila. Manažer fondu na trhu vyhledává akcie amerických firem, které jsou neprávem přehlíženy trhem a jsou tak nabízeny se slevou vzhledem ke své skutečné vnitřní hodnotě. Základem je tak hluboká analýza firmy, nejen daného odvětví či regionu. Cílem fondu je generovat růst investice při rozumné míře rizika.

Příklady investic

Akcie společností Caterpillar, Martin Marietta Materials, International Flavors & Fragrances a další.

Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 5/10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Video - klíčové charakteristiky fondu

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 11.07.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +21.41% +4.87% +9.20% +21.36% +36.63% +52.55% +100.16% +430.27%

Výhody fondu

 • - Fond uplatňuje už 90 let stejnou investiční filozofii.

  - Hodnotový způsob investování, manažer nakupuje akcie firem, které jsou přehlíženy trhem a jsou tak nabízeny se slevou.

  - Využití tržních mezer a omylů.

 • Podílový fond roku 2022 (soutěž Zlatá koruna) 

  Fond Amundi Funds US Pioneer Fund si odnesl 1. místo v kategorii Podílové fondy 2022 soutěže Zlatá koruna. Soutěž Zlatá koruna oceňuje na základě hodnocení od nezávislé poroty nejlepší finanční produkty na českém trhu nepřetržitě od roku 2003. 

 • Cílový trh fondu je následující:

  Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Typ klienta: Neprofesionální
  Znalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.
  Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice
  Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

  Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu. 

  Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.