Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value

Akciový - vyspělé trhy ISIN: LU1894682704

Investujte do akcií amerických firem, které nejsou trhem dostatečně oceněny.

Tabulka výkonnosti k 02.02.2023

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +8.28% +8.28% +3.18% +3.30% +1.49% +36.85% +55.54% +342.53%
Výkon p.a. - - - - - +16.98% +9.24% +11.56%

Co vám může fond přinést?

Fond se zaměřuje na investice do amerických akcií, jejichž cena je podhodnocená.

Výběr akcií je realizován napříč všemi sektory. Manažeři fondu usilují o to, aby vytvořili portfolio s velkým růstovým potenciálem a zároveň minimalizovali rizika prostřednictvím hodnotového přístupu v investování.

Cílem fondu je překonávat výkonnost amerického akciového indexu Russel 1000 Value.

Příklady Investic

Akcie společností Bank of America corp., Verizon Communications inc., Comcast corp., Caterpillar inc., Chevron corp. Walmart inc. a další.

Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 02.02.2023

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +8.28% +8.28% +3.18% +3.30% +1.49% +36.85% +55.54% +342.53%
Výkon p.a. - - - - - +16.98% +9.24% +11.56%
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+8.28% -5.17% +35.51% -4.71% +29.91% -10.25% +4.43% +16.26% +4.23% +23.45%

Výhody fondu

 • - Snadná a jednoduchá investice do amerických akcií

  - Hodnotový přístup k investování, zaměřujeme se na podhodnocené akcie

  - Podíl akcií v portfoliu může kolísat mezi 67 až 100 %

 • Cílový trh fondu je následující:

  Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Typ klienta: Neprofesionální
  Znalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.
  Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice
  Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

  Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu. 

  Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.