CPR Global Resources

Akciový - sektorově orientovaný ISIN: LU1989770125

Energetika, zlato a materiály jsou oblasti a suroviny, které mají společné, že jsou potřebné a vzácné zároveň.

Tabulka výkonnosti k 07.12.2023

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -5.23% +1.73% -5.10% -1.48% -5.16% +3.55% +40.05% -11.68%
Výkon p.a. - - - - - +1.76% +6.97% -0.79%

Co vám může fond přinést?

Fond usiluje o dlouhodobý kapitálový růst prostřednictvím investic alespoň dvou třetin aktiv do akcií a akciových nástrojů společností na celém světě, které působí v oblasti energetiky, zlata a materiálů

Příklady Investic

Akcie společností Barrick Gold corp., Newmont corp., Gold Fields, Royal Gold inc. a další.

Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu.

Poznámka: Dne 16.10.2020 proběhlo plánované sloučení fondů, o kterém jsme podílníky informovali zde. Původní fond Amundi Funds – CPR Global Resources (LU0347594136) se sloučil s nastupujícím fondem CPR Invest Global Resources (LU1989770125). Investiční strategie fondu zůstala prakticky totožná. Klientům byly v souladu se směnným poměrem automaticky vydány podíly nového fondu. Kurzová řada je přepočtena v souladu se směnným poměrem.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 07.12.2023

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -5.23% +1.73% -5.10% -1.48% -5.16% +3.55% +40.05% -11.68%
Výkon p.a. - - - - - +1.76% +6.97% -0.79%
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
-5.23% +7.01% +14.74% -0.08% +22.63% -16.85% +12.25% +39.85% -21.75% -14.33% -4.79% -4.74% -17.76% +21.19% +40.90%

Výhody fondu

 • - Zajímavá a jednoduchá investice do akcií společností ze sektoru energetiky, těžby/zpracování zlata a materiálů 

  - Podíl akcií v portfoliu může kolísat mezi 67 až 100 % 

  - Díky rozložení fondu mezi vzácné zdroje a zároveň k životu potřebné oblasti se fond stává pozoruhodnou příležitostí.

 • Cílový trh fondu je následující:

  Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Typ klienta: Neprofesionální
  Znalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.
  Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice
  Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

  Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu. 

  Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.