Amundi Funds Net Zero Ambition Multi-asset - A CZK Hgd (dříve AF Global Perspective)

Smíšený fond ISIN: LU1327398548

Do fondu lze investovat pouze prostřednictvím investičního životního pojištění Vital Invest.

Tabulka výkonnosti k 07.12.2023

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +6.53% +4.89% +3.20% +2.77% +3.63% -4.63% +26.14% +17.81%
Výkon p.a. - - - - - -2.34% +4.75% +3.16%

Co vám může fond přinést?

Fond umožňuje plné využití investičních příležitostí napříč všemi zeměmi, sektory i aktivy, a to vše při zachování principů odpovědného investování (dle článku 8 SFDR). 

Jedná se o dynamičtější a potenciálně výnosnější fond z rodiny zahraničních fondů Amundi. Důvodem je flexibilita a možnost maximálně využít tržních příležitostí, jelikož fond nemá regionální, sektorová či kapitalizační omezení. Management neustále optimalizuje poměr výnosu a rizika a investice mohou směřovat do následujících aktiv:

 • Akcie,
 • Dluhopisy,
 • Měnové strategie,
 • Vklady,
 • Komodity (až 10 %) a
 • Nemovitosti (až 10 %).

Veškeré investice jsou navíc posuzovány dle ESG kritérií - environmentální, sociální a governance kritéria. Investiční rozhodnutí jsou tím pádem v souladu s odpovědným investováním (článek 9 SFDR).

Vital Invest – pojištění a investice v jednom

Amundi Funds Sustainable Global Perspectives je součástí životního pojištění Vital Invest od Komerční pojišťovny. Cílem je zajistit zajímavé zhodnocení volných finančních prostředků doplněné kvalitním životním pojištěním.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na progresivnější zhodnocení své investice než konzervativní investor. Jsou zpravidla připraveni podstupovat vyšší míru kolísání své investice a krátkodobý pokles hodnoty pro ně není důvodem k jejímu ukončení. 

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 07.12.2023

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +6.53% +4.89% +3.20% +2.77% +3.63% -4.63% +26.14% +17.81%
Výkon p.a. - - - - - -2.34% +4.75% +3.16%
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+6.53% -10.62% +9.28% +6.35% +17.01% -9.01% - - - -

Výhody fondu

 • Cílový trh fondu je následující:

  Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Typ klienta: Neprofesionální
  Znalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.
  Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice
  Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

  Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu. 

  Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.