Investiční fond KB Krátkodobý od Amundi pokořil hranici 50 miliard korun

04.06.2024

Investiční fond KB Krátkodobý od Amundi pokořil hranici 50 miliard korun


Krátkodobé fondy se stále těší vysokému zájmu investorů. Investiční fond KB Krátkodobý od Amundi překročil hranici 50 miliard korun. Tuto hranici překonalo v Česku zatím jen pár fondů.

Poptávka investorů po krátkodobých fondech v posledních dvou letech prudce vzrostla. Důvodem byla změna úrokového prostředí a vyšší výnosový potenciál těchto fondů. Výkonnost krátkodobých fondů je odvozena z velké části od nastavení úrokových sazeb Českou národní bankou.

Fond KB Krátkodobý, který investuje do korunových nástrojů peněžního trhu (repo sazba ČNB, bankovní depozita, ale i krátkodobé státní dluhopisy), aktuálně nabízí investorům hrubý výnos do splatnosti kolem 5,2 %*. Předpokládáme, že příliv prostředků do krátkodobých fondů bude pokračovat vzhledem k nízké rizikovosti a atraktivnímu výnosovému potenciálu.

Pro mnoho investorů jsou krátkodobé fondy přestupní stanicí do potenciálně výnosnějších řešení s delším investičním horizontem. Investoři si uvědomují, že úrokové sazby budou v letošním a příštím roce pravděpodobně klesat kvůli nižší inflaci, a výnosový potenciál krátkodobých fondů se bude postupně snižovat. Za těchto okolností tak může dávat smysl si tzv. uzamknout dnešní vyšší výnosy na delší dobu a přesunout část prostředků do dluhopisových či smíšených fondů.

Detail fondu KB Krátkodobý

-------

* Hrubý výnos do splatnosti fondu KB Krátkodobý se k 4.6.2024 pohyboval na úrovni 5,15 % p.a. Více informací o fondu naleznete zde. Hrubý výnos do splatnosti zobrazuje aktuální očekávanou výnosnost portfolia, která nezohledňuje náklady spojené se správou fondu. Detailní informaci k nákladům spojeným se správou fondu naleznete v příloze Sdělení klíčových informací u konkrétního fondu. Celkový výnos portfolia může být ovlivněn i dalšími faktory jako např. dodatečným výnosem plynoucím ze zajištění cizoměnových pozic, vývojem úrokových sazeb, změnou kreditní kvality držených instrumentů a dalšími faktory. Uvedené údaje jsou platné k okamžiku zveřejnění a mohou se kdykoli měnit v důsledku změn tržních podmínek a úprav investic v portfoliu fondu.

Minulá nebo očekávaná výkonnost není zárukou budoucích výnosů. Hodnota investice a příjem z ní muže stoupat i klesat a není zaručena návratnost investované částky. V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi produktu.