Investujte do vodíkové revoluce od Amundi

01.08.2022

Investujte do vodíkové revoluce od Amundi

 

Vodík, H2, Hydrogen - více jmen, jedna příležitost

Je bezbarvý, nemá chuť ani vůni a je nejlehčí a nejjednodušší ze všech chemických prvků. Přesto je stále jasnější, že tento chemický prvek by mohl hrát ústřední roli při řešení klimatické krize planety. Vodík je extrémně všestranný: může být použit v plynné nebo kapalné formě a může být přeměněn na elektřinu nebo palivo. Obzvláště užitečná je jeho schopnost ukládat energii.

Proč se zajímat o vodík?

Co dělá vodík tak poutavým, je jeho potenciální využití s energií, zejména pokud jde o obnovitelné zdroje, jako je větrná a solární energie.  

Vzhledem k tomu, že plyn dokáže energii ukládat i přenášet, řeší problémy, co dělat s přebytečným výkonem vznikajícím ve velmi větrných a horkých dnech a jak zajistit zásoby, když je nefouká a je zataženo. 

Vodík může sehrát klíčovou roli při řešení klimatické krize. Zároveň nabízí značné množství investičních příležitostí. Zhlédněte video níže s názvem: "Řešením je vodík" 

Kromě energie lze vodík využít také k výrobě tepla. A když se spojí teplo a elektřina, vznikne tím obrovský zdroj energie pro průmysl a obchod, veřejné instituce, soukromé společnosti a nakonec i jednotlivé domácnosti. 

Tento energetický potenciál se vztahuje i na dopravu. Například vodíkové palivové články představují komplexní a ekologický způsob pohonu autobusů, vlaků, automobilů a motocyklů. Vodíkové palivové články vyrábějí elektřinu kombinací vodíku a kyslíku, přičemž jako vedlejší produkt generují jen vodní páru

Čtyři hlavní výhody vodíku

CPR Invest Hydrogen od Amundi
Investujte do vodíkové revoluce

Staňte se součástí jedinečné převratné změny s fondem CPR Invest Hydrogen od Amundi. Získáte tím možnost investovat do širokého spektra akcií firem, které se podílejí na vodíkové revoluci. 

"Investujte do ropy zítřka, investujte do energetické revoluce. Investujte do VODÍKU."

Detail fondu na webu

Investujte do akcií firem, které se aktivně podílejí na vodíkové revoluci

Investiční strategie fondu CPR Invest Hydrogen využívá plné spektrum investičních možností spojených s vodíkem. Manažeři fondu mají na listu více 260 firem, které sledují a vybírají do finálního portfolia. To obsahuje mezi 60 až 80 akcií firem z ekosystému vodíku. Prostřednictvím jedné investice, jednoho fondu se tak dostáváte k úplnému spektru všech investičních příležitostí spojených s vodíkem.

Příklady projektů spojených s vodíkem a složení portfolia

Mitsubishi Power & Magnum Development

Společnosti Mitsubishi Power a Magnum Development budují v Utahu největší dlouhodobé skladovací zařízení na světě pro 1 000 MW čisté energie mimo jiné ukládáním vodíku do podzemních solných jeskyní.

Linde & ITM Power

Společnost Linde ve spolupráci s ITM Power plánuje postavit a provozovat v Německu největší elektrolyzér na světě (24 MW) na výrobu ekologického vodíku. Závod zahájí výrobu v roce 2022. 

Kawasaki

Australsko-japonské konsorcium vyvíjí kompletní vodíkový dodavatelský řetězec. Vodík se bude vyrábět a zkapalňovat v Austrálii a do Japonska se bude dopravovat speciálně navrženou námořní lodí. Austrálie tak bude vyvážet své slunce do Japonska. 

Ballard Power Systems & Siemens Mobility

Společnost Ballard Power Systems dodává společnosti Siemens Mobility moduly vodíkových palivových článků pro pohon osobního vlaku provozovaného na neelektrifikovaných železničních tratích v rámci zkušebního provozu v Bavorsku v roce 2022. 

Pět největších pozic v portfoliu (data k 28.02.2022):

Název: Sektor: Váha v portfoliu:
National Grid PLC
Linde PLC
Nextera Energy Partners LP
SGS SA
3M CO
Veřejný sektor (utilities)
Materiály (materials)
Veřejný sektor (utilities)
Průmyslový (industrials)
Průmyslový (industrials)
3,39 %
3,31 %
3,01 %
2,88 %
2,82 %

Kam dál?

Detail fondu   Infografika    Leták    VideoUpozornění: Toto sdělení nelze považovat za nabídku, poradenství, doporučení ani analýzu investičních příležitostí. Minulá ani očekávaná výkonnost není zárukou výkonnosti budoucí. S investováním je spojeno riziko. Před investicí by klient měl provést vlastní analýzu rizik. Hodnota investice může kolísat a nelze zaručit návratnost investované částky. Úplné názvy podílových fondů, detail výkonnosti, informace o rizicích, atd. jsou zveřejněny v českém (Amundi CR) nebo anglickém jazyce (Amundi AM) na www.amundi-kb.cz ve statutech fondů a sděleních klíčových informací a v dalších dokumentech. Cílový trh uvedeného produktu nemusí odpovídat cílovému trhu zákazníka a zákazník se může nacházet mimo cílový trh, tak i v negativním cílovém trhu. Cílový trh lze vyhodnotit až na základě informací poskytnutých zákazníkem distributorovi produktu. Bližší informace k cílovému trhu jsou uvedeny na záložce Detail fondu. Informace reflektují názor Amundi, jsou považovány za spolehlivé, nicméně není garantována jejich úplnost, přesnost nebo platnost. Toto sdělení není určeno US osobám.