KB PRIVATE EQUITY 4 – UNIKÁTNÍ INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST – PRODEJ ZAHÁJEN 15. ÚNORA 2021

15.02.2021

KB PRIVATE EQUITY 4 – UNIKÁTNÍ INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST – PRODEJ ZAHÁJEN 15. ÚNORA 2021


Náročnější investoři, kterým už nestačí potenciál klasických podílových fondů, mohou sáhnout po fondech kvalifikovaných investorů. Komerční banka od poloviny února nabízí nový fond Amundi CR  Private Equity 4. Jedná se o fond kvalifikovaných investorů, který koncentruje to nejlepší ze světa private equity (fondů soukromého kapitálu), tedy investic do firem, které nejsou veřejně obchodované. 

Investice do PRIVATE EQUITY je dnes nedílnou součástí portfolií nejmovitějších lidí. Podle dostupných statistik tvoří tyto investice 5 % - 25 % jejich celkového portfolia. Dalo by se říct, že platí přímá úměra: čím více peněz člověk má, tím větší procento jeho investic směřuje do PRIVATE EQUITY. To potvrzuje i statistika klubu TIGER 21, který sdružuje 600 podnikatelů s celkovým majetkem 600 mld. USD.

Podstatou PRIVATE EQUITY fondů jsou střednědobé až dlouhodobé investice do společností, které se neobchodují na burze. Veřejně obchodované společnosti podléhají větší regulaci a musejí být transparentnější. Na veřejných trzích je v Evropě obchodován jen poměrně úzký okruh společností, nepokrývajících celou ekonomiku. A v Česku to platí dvojnásob. Dokonce i ve Spojených státech počet veřejně obchodovaných společností dlouhodobě klesá. PRIVATE EQUITY umožňuje investorům rozšířit okruh atraktivních investičních příležitostí. PRIVATE EQUITY fond má typicky významný podíl na hlasovacích právech kupované společnosti a snaží se jí pomoci v rozvoji, například s akvizicemi, restrukturalizací a vytvářením přidané hodnoty. Často se noví vlastníci zbavují nepotřebných částí byznysu s cílem snížit náklady a zvýšit tržby.

Brožura fondu

Životní cyklus takovýchto fondů je poměrně dlouhý. Začíná upisovacím obdobím, které trvá až rok a půl. Následují fáze investiční a vlastnická. Celý cyklus, který může trvat klidně 10-15 let, je zakončen exitem, tedy prodejem aktiv. Výkonnost fondů soukromého kapitálu se vyvíjí odlišně od ostatních finančních aktiv, proto jejich zahrnutí do portfolia snižuje kolísání jeho celkové hodnoty a činí z nich vhodnou součást portfolia vysoce movitých investorů. Tyto fondy by však neměly tvořit více než 5 až 10 procent celého portfolia.

Investice fondu Amundi CR  Private Equity 4 jsou realizovány prostřednictvím fondů soukromého kapitálu, spravovaného předními hráči na trhu - společnostmi jako jsou Carlyle, Nordic Capital, Jet Investment a další. Investičním výběrem fondů je pověřena společnost Amundi. Fond láká na vysoké zhodnocení, se kterým cílí na 7 až 9 procent ročně. Zhodnocení však není garantováno a investor může v případě pesimistického scénáře i prodělat. Investoři by také měli počítat s delším investičním horizontem, který činí minimálně 10 let, maximální splatnost fondu je pak 14 let.

Jak je z názvu fondu patrné, jedná se již o čtvrtý fond Amundi, zaměřený na fondy soukromého kapitálů, který navazuje na své úspěšné předchůdce. Klienti do předchozích tří fondů nainvestovali 2 miliardy korun. Investovat do fondu je možné od poloviny února 2020 do září 2021, přičemž pro ty, kteří přijdou dříve, platí výhodnější poplatkový režim. Fond je exkluzivně nabízen klientům Komerční banky.

https://www.cnbc.com/2018/11/15/wealthiest-people-are-investing-in-real-estate-private-equity.html