KB Privátní správa aktiv 5D – obnovení obchodování od 7.1.2020

07.01.2020

KB Privátní správa aktiv 5D – obnovení obchodování od 7.1.2020


Představenstvo společnosti Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. rozhodlo obnovit obchodování s podílovými listy fondu KB privátní správa aktiv 5D (všechny třídy) a to s účinností od 0.00h dne 7.1.2020. Důvodem je skutečnost, že byly ukončeny potřebné úkony vztahující se k roční účetní závěrce fondu a ke kalkulaci dividendy fondu.

U ostatních fondů obhospodařovaných Společností je obchodování přerušeno dle původního harmonogramu.


Zápis představentsva.pdf