Oznámení podílníkům Amundi Funds

05.04.2019

Oznámení podílníkům Amundi Funds


Slučování fondů Amundi Funds a Amundi Funds II

V červnu letošního roku dokončíme proces sjednocení našich investičních produktů, spojením rodiny fondů Amundi Funds a Amundi Funds II.

Podívejte se na video, v klterém najdete informace rychle a přehledně. 

Přehled všech změn a dotčených fondů naleznete níže v dokumentu excel zde: 

Informace o plánovaném sloučení rodin fondů Amundi Funds a Amundi Funds II (dříve Pioneer Funds)

Naším cílem bylo vytvořit nabídku investičních řešení s nejlepšími parametry. Využili jsme této příležitosti a vybrali jsme z obou rodin fondy s nejvyšší výkonností, přičemž jsme při hodnocení vzali v potaz výkonnost, velikost, charakteristiku a tržní potenciál příslušné třídy fondu.

Co to znamená pro Vás?

Naše nabídka fondů je připravena na následující dekádu, je štíhlejší a konkurence schopnější. Vyniká jasně definovanou přidanou hodnotou pro klienta a kvalitou.

Jaký je časový plán fúze?

Vzhledem k velkému rozsahu bude fúze jednotlivých podfondů realizována:

  • ve čtyřech etapách v průběhu čtyř červnových víkendů
  • podle předem definovaných skupin podfondů

V období před každou etapou (víkendem v červnu) dojde k pozastavení obchodování s podílovými listy dotčených podfondů na dva pracovní dny.

Detailní popis změn naleznete v Oznámení podílníkům níže:

Oznámení podílníkům Amundi Funds

Oznámení podílníkům cílových fondů Amundi Funds

Oznámení podílníkům detailní porovnání mezi slučovanými a cílovýmy fondy

Dokumentaci k fondům hledejte na: Dokumentace k fondům (EN)