Rekordní zájem o fond KBI Global Sustainable Infrastructure

28.04.2022

Rekordní zájem o fond KBI Global Sustainable Infrastructure


Investice do infrastruktury se u investorů těší velkému zájmu a pokořený milník u fondu KBI Global Sustainable Infrastructure Fund značí, že investoři vidí v tomto zaměření budoucnost.

Výše zmíněnému fondu, který jsme v nedávné době spustili i v rámci distribuční sítě Komerční banky, se v současné době podařilo překonat hranici 1 miliardy EUR majetku pod správou (AUM). Jedná se o majetek investorů nejen z České republiky, ale i z dalších zemí Evropy, ve kterých je fond distribuován (např. Itálie, Rakousko či Francie). Všechny třídy fondu mají ve své kategorii hodnocení 5 hvězdiček od agentury Morningstar, což je nejlepší udělované hodnocení a fond se tak řadí mezi hvězdné fondy Amundi. Při výběru investic portfolio manažeři fondu navíc berou v úvahu principy odpovědného investování, čímž se fond řadí pod článek 8 směrnice SFDR. 

Fond KBI Global Sustainable Infrastructure Fund se zaměřuje na společnosti působící v životně důležitých odvětvích dodávek vody, odpadu, recyklace, produkce potravin, čisté energie, dopravy a zemědělské půdy. Více informací se dozvíte kliknutím na tlačítko níže:

Více informací o fondu KBI Global Sustainable Infrastructure Fund

Investovat můžete hned teď online přes mobilní telefon a nebo prohlížeč.


Upozornění: Toto sdělení nelze považovat za nabídku, poradenství, doporučení ani analýzu investičních příležitostí. Minulá ani očekávaná výkonnost není zárukou výkonnosti budoucí. S investováním je spojeno riziko. Před investicí by klient měl provést vlastní analýzu rizik. Hodnota investice může kolísat a nelze zaručit návratnost investované částky. Úplné názvy podílových fondů, detail výkonnosti, informace o rizicích, atd. jsou zveřejněny v českém (Amundi CR) nebo anglickém jazyce (Amundi AM) na www.amundi-kb.cz ve statutech fondů a sděleních klíčových informací a v dalších dokumentech. Cílový trh uvedeného produktu nemusí odpovídat cílovému trhu zákazníka. Cílový trh lze vyhodnotit až na základě informací poskytnutých zákazníkem distributorovi produktu. Informace reflektují názor Amundi, jsou považovány za spolehlivé, nicméně není garantována jejich úplnost, přesnost nebo platnost. Toto sdělení není určeno US osobám.