Technická přestávka související s koncem účetního roku (2021/2022)

13.12.2021

Technická přestávka související s koncem účetního roku (2021/2022)


Technická přestávka týkající se tuzemských fondů související s koncem účetního roku na konci roku 2021 a začátku roku 2022 bude činit 5 pracovních dnů. V případě fondů rodiny KB Privátní správa aktiv to bude 12 pracovních dnů.

Představenstvo společnosti Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. rozhodlo dne 13.12.2021 na svém řádném zasedání o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů tuzemských investičních fondů, které jsou oceňovány na denní bázi (technická přestávka).

Pro všechny tuzemské investiční fondy bude poslední obchodní den středa 29.12.2021. První obchodní den v novém roce nastane ve čtvrtek dne 6.1.2022. Technická přestávka bude tedy 5 pracovních dnů.

U fondů KB Privátní správa aktiv bude obchodování obnoveno 17.1.2022, důvodem je plánované sloučení tříd u těchto fondů.* Technická přestávka bude tedy u fondů KB Privátní správa aktiv 12 pracovních dnů.

Seznam fondů, jakož i další zákonné náležitosti, týkající se technické přestávky, jsou uvedeny v rozhodnutí představenstva, viz příloha níže.

Příloha: Rozhodnutí představenstva


* Detailní informace týkající se omezení obchodování s fondy KB Privátní správy aktiv – třída Popular a Exclusive na přelomu roku.

  • Důvodem je plánované sloučení tříd u těchto fondů.
  • Posledním dnem v roce 2021 pro zadání pokynů k nákupu a přestupu (z i do výše uvedených fondů) prostřednictvím internetového bankovnictví MojeBanka a Mobilní banky je 16. 12. 2021, pro přestupy zadané prostřednictvím pobočkové sítě KB je posledním dnem 17. 12. 2021. Posledním dnem pro zadání odkupních pokynů je 28. 12. 2021 pro MojeBanka, pro odkupy a nákupy prostřednictvím pobočkové sítě KB pak 29. 12. 2021. Po těchto termínech nebude možné pokyny k uvedeným operacím zadat.
  • Tato změna je čistě administrativní a nemá žádný vliv na investiční strategii, která zůstává u všech fondů beze změny. Předpokládaný termín obnovení obchodování s fondy KB Privátní správy aktiv je 17. 1. 2022.
  • O plánovaném sloučení jsme informovali zde.