Změna úplaty za obhospodařování u fondu Amundi Funds Cash EUR

23.05.2024

Změna úplaty za obhospodařování u fondu Amundi Funds Cash EUR


Představenstvo společnosti Amundi Funds oznamuje, že s účinností od 23. května 2024 dochází ke zvýšení úplaty za obhospodařování fondu Amundi Funds Cash EUR v rámci limitu stanoveného statutem fondu. Úplata za obhospodařování fondu se zvyšuje na 0,50 %.

Nová výše úplaty zohledňuje růst základní úrokové sazby stanovované Evropskou centrální bankou v posledních 2 letech. V případě, že by úrokové sazby v budoucnu výrazně poklesly, je společnost připravena přistoupit k přezkoumání výše úplaty.

Detailní informace o investiční strategii a všech aktuálních cenových parametrech, včetně očekávaného zhodnocení pro rok 2024 naleznete na stránkách fondu.

V případě, že s uvedenými změnami souhlasíte, nemusíte činit žádné kroky. V opačném případě můžete ve lhůtě 1 měsíce požádat zdarma o ukončení Vaší investice a odkup podílových listů.

Pokud máte jakékoli dotazy, můžete nás kontaktovat na klientské lince 955 559 551 (v pracovní dny od 8:00 do 17:00) nebo se můžete obrátit na svého bankovního poradce v Komerční bance nebo Vašeho finančního poradce Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

Děkujeme, že s námi investujete
Vaše Amundi